广州地化所SCI收录论文题录(2018.01.01-2018.01.30)

 

 第一完成单位论文31篇:

 1.Chen, Dandan; Liu, Tongxu; Li, Xiaomin; Li, Fangbai; Luo, Xiaobo; Wu, Yundang; Wang, Ying. Biological and chemical processes of microbially mediated nitrate-reducing Fe(II) oxidation by Pseudogulbenkiania sp strain 2002. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 476: 59-69. DOI:10.1016/j.chemgeo.2017.11.004

 2.Chen, Jian-Lin; Yin, An; Xu, Ji-Feng; Dong, Yan-Hui; Kang, Zhi-Qiang. Late Cenozoic magmatic inflation, crustal thickening, and >2 km of surface uplift in central Tibet. GEOLOGY, 2018, 46(1): 19-22. DOI:10.1130/G39699.1

 3.Zhang, Le; Ren, Zhong-Yuan; Wu, Ya-Dong; Li, Nan. Strontium isotope measurement of basaltic glasses by laser ablation multiple collector inductively coupled plasma mass spectrometry based on a linear relationship between analytical bias and Rb/Sr ratios. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2018, 32(2): 105-112. DOI:10.1002/rcm.8011

 4.Wang, Yao-Ping; Zhang, Fan; Zou, Yan-Rong; Sun, Jia-Nan; Lin, Xiao-Hui; Liang, Tian. Oil source and charge in the Wuerxun Depression, Hailar Basin, northeast China: A chemometric study. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 665-686. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.10.032

 5.Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. The effect of organic matter type on formation and evolution of diamondoids. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 714-720. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.11.003

 6.Wang, Yunpeng; Zhang, Shuichang; Yuce, Galip. Gas geochemistry: From conventional to unconventional domains. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 1-3. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.08.023

 7.Duan, Dandan; Zhang, Dainan; Ma, Xiaoxuan; Yang, Yu; Ran, Yong; Mao, Jingdong. Chemical and structural characterization of thermally simulated kerogen and its relationship with microporosity. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 4-13. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2016.12.016

 8.Wang, Qingtao; Lu, Hong; Wang, Taoli; Liu, Dayong; Peng, Ping'an; Zhan, Xin; Li, Xianqing. Pore characterization of Lower Silurian shale gas reservoirs in the Middle Yangtze region, central China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 14-26. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2016.12.015

 9.Liao, Lingling; Wang, Yunpeng; Chen, Chengsheng; Shi, Shuyong; Deng, Rui. Kinetic study of marine and lacustrine shale grains using Rock-Eval pyrolysis: Implications to hydrocarbon generation, retention and expulsion. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 164-173. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.01.009

 10.Cheng, Bin; Xu, Jianbing; Lu, Zhenquan; Li, Yonghong; Wang, Weichao; Yang, Shan; Liu, Hu; Wang, Ting; Liao, Zewen. Hydrocarbon source for oil and gas indication associated with gas hydrate and its significance in the Qilian Mountain permafrost, Qinghai, Northwest China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 202-215. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.02.019

 11.Wang, Yunpeng; Liao, Lingling; Geng, Ansong; Liu, Dehan. Trapping pressure estimation of single gaseous inclusion using PVT simulation and its preliminary application in NE Sichuan, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 225-231. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.02.028

 12.Liu, Jing; Zhu, Runliang; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Lin, Xiaoju; Zhu, Jianxi; He, Hongping; Parker, Stephen C.; Molinari, Marco. Synergistic adsorption of Cd(II) with sulfate/phosphate on ferrihydrite: An in situ ATR-FTIR/2D-COS study. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 477: 12-21. DOI:10.1016/j.chemgeo.2017.12.004

 13.Dan, Wei; Wang, Qiang; White, William M.; Zhang, Xiu-Zheng; Tang, Gong-Jian; Jiang, Zi-Qi; Hao, Lu-Lu; Ou, Quan. Rapid formation of eclogites during a nearly closed ocean: Revisiting the Pianshishan eclogite in Qiangtang, central Tibetan Plateau. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 477: 112-122. DOI:10.1016/j.chemgeo.2017.12.012

 14.Zhu, Jianxi; Tang, Cuihua; Wei, Jingming; Li, Zhaohui; Laipan, Minwang; He, Hongping; Liang, Xiaoliang; Tao, Qi; Cai, Limei. Structural effects on dissolution of silica polymorphs in various solutions. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2018, 471: 57-65. DOI:10.1016/j.ica.2017.10.003

 15.Zou, Yan-Rong; Sun, Jia-Nan; Li, Zheng; Xu, Xingyou; Li, Maowen; Peng, Ping'an. Evaluating shale oil in the Dongying Depression, Bohai Bay Basin, China, using the oversaturation zone method. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2018, 161: 291-301. DOI:10.1016/j.petrol.2017.11.059

 16.Li, Huizhen; Wang, Fei; You, Jing. Bioaccumulation of sediment-bound dichlorodiphenyltrichloroethane and heavy metals in benthic polychaete, Nereis succinea from a typical mariculture zone in South China. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 124(2): 1040-1047. DOI:10.1016/j.marpolbul.2016.11.048

 17.Pei, Yuanyuan; Halbrook, Richard S.; Li, Huizhen; You, Jing. Horning pigeons as a biomonitor for atmospheric PAHs and PCBs in Guangzhou, a megacity in South China. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2017, 124(2): 1048-1054. DOI:10.1016/j.marpolbul.2016.10.059

 18.Zhang, Guohua; Lin, Qinhao; Peng, Long; Bi, Xinhui; Chen, Duohong; Li, Mei; Li, Lei; Brechtel, Fred J.; Chen, Jianxin; Yan, Weijun; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Zhou, Zhen. The single-particle mixing state and cloud scavenging of black carbon: a case study at a high-altitude mountain site in southern China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, 17(24): 14975-14985. DOI:10.5194/acp-17-14975-2017

 19.Jiang, Y. D.; Schulmann, K.; Kroener, A.; Sun, M.; Lexa, O.; Janousek, V.; Burianek, D.; Yuan, C.; Hanzl, P.. Neoproterozoic-Early Paleozoic Peri-Pacific Accretionary Evolution of the Mongolian Collage System: Insights From Geochemical and U-Pb Zircon Data From the Ordovician Sedimentary Wedge in the Mongolian Altai. TECTONICS, 2017, 36(11): 2305-2331. DOI:10.1002/2017TC004533

 20.Tang, Gong-Jian; Cawood, Peter A.; Wyman, Derek A.; Wang, Qiang; Zhao, Zhen-Hua. Evolving Mantle Sources in Postcollisional Early Permian-Triassic Magmatic Rocks in the Heart of Tianshan Orogen (Western China). GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2017, 18(11): 4110-4122. DOI:10.1002/2017GC006977

 21.Zhang, Jing; Li, Jie; Long, Xiaoping; Sun, Shengling; Yin, Lu; Dai, Mengning. Rhenium-Osmium Isotope Measurements of Geological Reference Material BIR-1a: Evaluation of Homogeneity and Implications for Method Validation and Quality Control. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2017, 41(4): 649-658. DOI:10.1111/ggr.12180

 22.Liu, Fang; Zhu, Hong L.; Li, Xin; Wang, Gui Q.; Zhang, Zhao F.. Calcium Isotopic Fractionation and Compositions of Geochemical Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2017, 41(4): 675-688. DOI:10.1111/ggr.12172

 23.Li, Lili; Wang, Yunpeng. Aerosol direct shortwave radiative forcing effect based on SBDART model in the Pearl River Delta, Guangdong (China). INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, 2017, 13(1): 1-15. DOI:10.1504/IJGW.2017.10006442

 24.Zhang, Guinan; Mei, Shenghua; Song, Maoshuang; Kohlstedt, David L.. Diffusion Creep of Enstatite at High Pressures Under Hydrous Conditions. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2017, 122(10): 7718-7728. DOI:10.1002/2017JB014400

 25.Cheng, Peng; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Gai, Haifeng; Li, Tengfei; Wang, Xing. Water Distribution in Overmature Organic-Rich Shales: Implications from Water Adsorption Experiments. ENERGY & FUELS, 2017, 31(12): 13120-13132. DOI:10.1021/acs.energyfuels.7b01531

 26.Shan, Yehua; Liang, Xinquan. On the use of imaginary faults in palaeostress analysis. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2017, 104: 1-5. DOI:10.1016/j.jsg.2017.09.005

 27.Lu, Wan-Jian; Chen, Hua-Yong; Zhang, Li; Han, Jin-Sheng; Xiao, Bing; Li, Deng-Feng; Zhang, Wei-Feng; Wang, Cheng-Ming; Zhao, Lian-Dang; Jiang, Hong-Jun. Age and geochemistry of the intrusive rocks from the Shaquanzi-Hongyuan Pb-Zn mineral district: Implications for the Late Carboniferous tectonic setting and Pb-Zn mineralization in the Eastern Tianshan, NW China. LITHOS, 2017, 294: 97-111. DOI:10.1016/j.lithos.2017.10.009

 28.Zhao, Liandang; Chen, Huayong; Zhang, Li; Xia, Xiaoping; Zhang, Weifeng; Li, Dengfeng; Lu, Wanjian; Liang, Pei; Li, Rucao; Yang, Juntao; Yang, Xuelu. Geology and ore genesis of the late Paleozoic Heijianshan Fe oxide-Cu (-Au) deposit in the Eastern Tianshan, NW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 91: 110-132. DOI:10.1016/j.oregeorev.2017.10.014

 29.Bao, Zhiwei; Li, Qun; Wang, Christina Yan. Metal source of giant Huize Zn-Pb deposit in SW China: New constraints from in situ Pb isotopic compositions of galena. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 91: 824-836. DOI:10.1016/j.oregeorev.2017.08.019

 30.Yu, Xu; Yu, Qingqing; Zhu, Ming; Tang, Mingjin; Li, Sheng; Yang, Weiqiang; Zhang, Yanli; Deng, Wei; Li, Guanghui; Yu, Yuegang; Huang, Zhonghui; Song, Wei; Ding, Xiang; Hu, Qihou; Li, Jun; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Water Soluble Organic Nitrogen (WSON) in Ambient Fine Particles Over a Megacity in South China: Spatiotemporal Variations and Source Apportionment. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2017, 122(23): 13045-13060. DOI:10.1002/2017JD027327

 31.Xue, Shuo; Ling, Ming-Xing; Liu, Yu-Long; Sun, Weidong. Recycling of subducted carbonates: Formation of the Taohuala Mountain carbonatite, North China Craton. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 478: 89-101. DOI:10.1016/j.chemgeo.2017.10.039

 非第一完成单位论文21篇:

 1.Zhao, Shizhen; Jones, Kevin C.; Sweetman, Andrew J.. Can poly-parameter linear-free energy relationships (pp-LFERs) improve modelling bioaccumulation in fish?. CHEMOSPHERE, 2018, 191: 235-244. DOI:10.1016/j.chemosphere.2017.10.007

 2.Wang, Min; Zhu, Tiequan; Ding, Xing; Hui, Zelin; Wu, Feng; Liu, Chengji; Sun, Weidong. Composition comparison of Zhejiang Longquan celadon and its imitation in Dapu kiln of Guangdong in the Ming Dynasty of China (1368-1644 CE) by LA-ICP-MS. CERAMICS INTERNATIONAL, 2018, 44(2): 1785-1796. DOI:10.1016/j.ceramint.2017.10.112

 3.Xie, Xiande; Zhang, Zhichao; Hu, Yuanan; Cheng, Hefa. A mechanistic kinetic model for singlet oxygen mediated self-sensitized photo-oxidation of organic pollutants in water. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2018, 334: 1242-1251. DOI:10.1016/j.cej.2017.11.070

 4.Qiao, Jiang-tao; Li, Xiao-min; Hu, Min; Li, Fang-bai; Young, Lily Y.; Sun, Wei-min; Huang, Weilin; Cui, Jiang-hu. Transcriptional Activity of Arsenic-Reducing Bacteria and Genes Regulated by Lactate and Biochar during Arsenic Transformation in Flooded Paddy Soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(1): 61-70. DOI:10.1021/acs.est.7b03771

 5.Liu, Tengyu; Wang, Zhaoyi; Huang, Dan Dan; Wang, Xinming; Chan, Chak K.. Significant Production of Secondary Organic Aerosol from Emissions of Heated Cooking Oils. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2018, 5(1): 32-37. DOI:10.1021/acs.estlett.7b00530

 6.Hu, Min; Chen, Pengcheng; Sun, Weimin; Li, Fangbai; Cui, Jianghu. A novel organotrophic nitrate-reducing Fe(II)-oxidizing bacterium isolated from paddy soil and draft genome sequencing indicate its metabolic versatility. RSC ADVANCES, 2017, 7(89): 56611-56620. DOI:10.1039/c7ra09328d

 7.Huang, Feng; Xu, Jifeng; Zeng, Yunchuan; Chen, Jianlin; Wang, Baodi; Yu, Hongxia; Chen, Ling; Huang, Wenlong; Tan, Rongyu. Slab Breakoff of the Neo-Tethys Ocean in the Lhasa Terrane Inferred From Contemporaneous Melting of the Mantle and Crust. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2017, 18(11): 4074-4095. DOI:10.1002/2017GC007039

 8.Cao, Guangyue; Xue, Huaimin; Liu, Zhe. Latest Zircon U-Pb Geochronology of the Qingshan GroupVolcanic rocks along the Tan-Lu Fault Zone of Shandong Province, Eastern China. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2017, 91(6): 2333-2335. DOI:10.1111/1755-6724.13476

 9.Tian, Yongfei; Sun, Jia; Ye, Huishou; Mao, Jingwen; Wang, Xiaoxia; Bi, Minfeng; Xia, Xiaoping. Genesis of the Dianfang breccia-hosted gold deposit, western Henan Province, China: Constraints from geology, geochronology and geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2017, 91: 963-980. DOI:10.1016/j.oregeorev.2017.08.011

 10.Ma, Yiming; Yang, Tianshui; Bian, Weiwei; Jin, Jingjie; Wang, Qiang; Zhang, Shihong; Wu, Huaichun; Li, Haiyan; Cao, Liwan; Yuan, Haifan; Ding, Jikai. Paleomagnetic and Geochronologic Results of Latest Cretaceous Lava Flows From the Lhasa Terrane and Their Tectonic Implications. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2017, 122(11): 8786-8809. DOI:10.1002/2017JB014743

 11.Wang, Mengyuan; Zong, Yongqiang; Zheng, Zhuo; Man, Meiling; Hu, Jianfang; Tian, Liping. Utility of brGDGTs as temperature and precipitation proxies in subtropical China. SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 8: 194-. DOI:10.1038/s41598-017-17964-0

 12.Tang, Wenting; Huang, Suran; Du, Lili; Sun, Wen; Yu, Zhiqiang; Zhou, Yanmei; Chen, Jingsi; Li, Xiuying; Li, Xiaomei; Yu, Bolan; Chen, Dunjin. Expression of HMGB1 in maternal exposure to fine particulate air pollution induces lung injury in rat offspring assessed with micro-CT. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 2018, 280: 64-69. DOI:10.1016/j.cbi.2017.12.016

 13.Tian, Shuangyan; Li, Juan; Tao, Qi; Zhao, Yawen; Lv, Zhufen; Yang, Fan; Duan, Haoyun; Chen, Yanzhong; Zhou, Qingjun; Hou, Dongzhi. Controlled drug delivery for glaucoma therapy using montmorillonite/Eudragit microspheres as an ion-exchange carrier. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 2018, 13: 415-428. DOI:10.2147/IJN.S146346

 14.Liu, Kai; Zhang, Jinjiang; Wilde, Simon A.; Liu, Shiran; Guo, Feng; Kasatkin, Sergey A.; Golozoubov, Vladimir V.; Ge, Maohui; Wang, Meng; Wang, Jiamin. U-Pb Dating and Lu-Hf Isotopes of Detrital Zircons From the Southern Sikhote-Alin Orogenic Belt, Russian Far East: Tectonic Implications for the Early Cretaceous Evolution of the Northwest Pacific Margin. TECTONICS, 2017, 36(11): 2555-2598. DOI:10.1002/2017TC004599

 15.Su, Yang; Zha, Ming; Ding, Xiujian; Qu, Jiangxiu; Wang, Xulong; Yang, Chao; Iglauer, Stefan. Pore type and pore size distribution of tight reservoirs in the Permian Lucaogou Formation of the Jimsar Sag, Junggar Basin, NW China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2018, 89: 761-774. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2017.11.014

 16.Liu, Zhen; Tian, Xiaobo; Chen, Yun; Xu, Tao; Bai, Zhiming; Liang, Xiaofeng; Iqbal, Javed; Xu, Yigang. Unusually thickened crust beneath the Emeishan large igneous province detected by virtual deep seismic sounding. TECTONOPHYSICS, 2017, 721: 387-394. DOI:10.1016/j.tecto.2017.10.009

 17.Mathur, Ryan; Powell, Wayne; Mason, Andrea; Godfrey, Linda; Yao, Junming; Baker, Mark E.. Preparation and Measurement of Cassiterite for Sn Isotope Analysis. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2017, 41(4): 701-707. DOI:10.1111/ggr.12174

 18.Peng, Yin-Biao; Yu, Sheng-Yao; Zhang, Jian-Xin; Li, San-Zhong; Tong, Lai-Xi; Sun, De-You. Early Paleozoic arc magmatism and metamorphism in the northern Qilian Block, western China: Petrological and geochronological constraints. GEOLOGICAL JOURNAL, 2017, 52: 339-364. DOI:10.1002/gj.3041

 19.Cheng, Li-Lu; Wang, Yu; Herrin, Jason S.; Ren, Zhong-Yuan; Yang, Zong-Feng. Origin of K-feldspar megacrysts in rhyolites from the Emeishan large igneous province, southwest China. LITHOS, 2017, 294: 397-411. DOI:10.1016/j.lithos.2017.10.018

 20.Yin, Jiyuan; Chen, Wen; Xiao, Wenjiao; Yuan, Chao; Sun, Min; Cai, Keda. Petrogenesis and tectonic implications of early Devonian mafic dike-granite association in the northern West Junggar, NW China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, 2018, 60(1): 87-100. DOI:10.1080/00206814.2017.1323238

 21.Sun, Wei-dong; Hawkesworth, Chris J.; Yao, Chao; Zhang, Chan-chan; Huang, Rui-fang; Liu, Xi; Sun, Xin-lei; Ireland, Trevor; Song, Mao-shuang; Ling, Ming-xing; Ding, Xing; Zhang, Zhao-feng; Fan, Wei-ming; Wu, Zhong-qing. Carbonated mantle domains at the base of the Earth's transition zone. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 478: 69-75. DOI:10.1016/j.chemgeo.2017.08.001

 

 

 

公共支撑部

附件: