广州地化所SCI收录论文题录(2018.02.29-2018.03.29)

 

 第一完成单位论文18篇:

 1.Chen, Ming; Shu, Jinfu; Xie, Xiande; Tan, Dayong; Mao, Ho-kwang. Natural diamond formation by self-redox of ferromagnesian carbonate. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018, 115(11): 2676-2680. DOI: 10.1073/pnas.1720619115

 2.Yao, Li; Zhao, Jian-Liang; Liu, You-Sheng; Zhang, Qian-Qian; Jiang, Yu-Xia; Liu, Shan; Liu, Wang-Rong; Yang, Yuan-Yuan; Ying, Guang-Guo. Personal care products in wild fish in two main Chinese rivers: Bioaccumulation potential and human health risks. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 621: 1093-1102. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.117

 3.Xu YiGang; Guo ZhengFu. Research advances and key issues in volcanology. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2018, 34(1): 1-3.

 4.Wang Man; Zhong YuTing; Hou YingLing; Shen ShuZhong; Xu YiGang; He Bin. Source and extent of the felsic volcanic ashes at the Permian-Triassic boundary in South China. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2018, 34(1): 36-+.

 5.Yang Fan; Huang XiaoLong; Li Jie. Magma processes and petrogenesis of the Late Cretaceous plagioclase-phyric basalt in the Changchengling area, South China. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2018, 34(1): 157-171.

 6.Zhang, Yu; Shao, Yongjun; Liu, Qingquan; Chen, Huayong; Quan, Wei; Sun, Aixiang. Jurassic magmatism and metallogeny in the eastern Qin-Hang Metallogenic Belt, SE China: An example from the Yongping Cu deposit. JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION, 2018, 186: 281-297. DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.01.006

 7.Mao, Shuduan; Li, Jun; Cheng, Zhineng; Zhong, Guangcai; Li, Kechang; Liu, Xiang; Zhang, Gan. Contribution of Biomass Burning to Ambient Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at a Regional Background Site in East China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2018, 5(2): 56-61. DOI: 10.1021/acs.estlett.8b00001

 8.Sun, Aide; Xu, Qingcai; Wei, Gangjian; Zhu, Huayu; Chen, Xuefei. Differentiation analysis of boron isotopic fractionation in different forms within plant organ samples. PHYTOCHEMISTRY, 2018, 147: 9-13. DOI: 10.1016/j.phytochem.2017.12.012

 9.Jia, Xiaohong; Gu, Wenjun; Li, Yong Jie; Cheng, Peng; Tang, Yujing; Guo, Liya; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Phase Transitions and Hygroscopic Growth of Mg(CIO4)(2), NaCIO4, and NaCIO4 center dot H2O: Implications for the Stability of Aqueous Water in Hyperarid Environments on Mars and on Earth. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2018, 2(2): 159-167. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.7b00143

 10.Ma, Lin; Kerr, Andrew C.; Wang, Qiang; Jiang, Zi-Qi; Hu, Wan-Long. Early Cretaceous (similar to 140 Ma) aluminous A-type granites in the Tethyan Himalaya, Tibet: Products of crust-mantle interaction during lithospheric extension. LITHOS, 2018, 300: 212-226. DOI: 10.1016/j.lithos2017.11.023

 11.Wang, Jun; Gou, Guo-Ning; Wang, Qiang; Zhang, Chunfu; Dan, Wei; Wyman, Derek A.; Zhang, Xiu-Zheng. Petrogenesis of the Late Triassic diorites in the Hoh Xil area, northern Tibet: Insights into the origin of the high-Mg# andesitic signature of continental crust. LITHOS, 2018, 300: 348-360. DOI: 10.1016/j.lithos.2017.12.007

 12.Wang Shuang; Sun XinLei; Qin JiaLing; He LiPeng; Deng YangFan. Fine fault structure of Xinfengjiang water reservoir area from high-frequency ambient noise tomography. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION, 2018, 61(2): 593-603. DOI: 10.6038/cjg2018L0434

 13.Chen, Qingze; Zhu, Runliang; Fu, Haoyang; Ma, Lingya; Zhu, Jianxi; He, Hongping; Deng, Youjun. From natural clay minerals to porous silicon nanoparticles. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 2018, 260: 76-83. DOI: 10.1016/j.micromeso.2017.10.033

 14.Yan, Qing-He; Wang, He; Qiu, Zeng-Wang; Wei, Xiao-Peng; Li, Pei; Dong, Rui; Zhang, Xiao-Yu; Zhou, Kailin. Origin of Early Cretaceous A-type granite and related Sn mineralization in the Sanjiaowo deposit, eastern Guangdong, SE China and its tectonic implication. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 93: 60-80. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2017.12.014

 15.Wang, Chongyang; Li, Weijiao; Chen, Shuisen; Li, Dan; Wang, Danni; Liu, Jia. The spatial and temporal variation of total suspended solid concentration in Pearl River Estuary during 1987-2015 based on remote sensing. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 618: 1125-1138. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.196

 16.Yu, Yun-jiang; Lin, Bi-gui; Liang, Wei-bo; Li, Liang-zhong; Hong, Yu-de; Chen, Xi-chao; Xu, Xing-yu; Xiang, Ming-deng; Huang, Shan. Associations between PBDEs exposure from house dust and human semen quality at an e-waste areas in South China-A pilot study. CHEMOSPHERE, 2018, 198: 266-273. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.01.150

 17.Yadav, Ishwar Chandra; Devi, Ningombam Linthoingambi; Li, Jun; Zhang, Gan. Altitudinal and spatial variations of polycyclic aromatic hydrocarbons in Nepal: Implications on source apportionment and risk assessment. CHEMOSPHERE, 2018, 198: 386-396. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.01.075

 18.Wang, Zhibing; Ma, Jinlong; Li, Jie; Wei, Gangjian; Zeng, Ti; Li, Lei; Zhang, Le; Deng, Wenfeng; Xie, Luhua; Liu, Zhifeng. Fe (hydro) oxide controls Mo isotope fractionation during the weathering of granite. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2018, 226: 1-17. DOI: 10.1016/j.gca.2018.01.032

 非第一完成单位论文25篇:

 1.Liu, Lin; Tang, Jianhui; Zhong, Guangcai; Zhen, Xiaomei; Pan, Xiaohui; Tian, Chongguo. Spatial distribution and seasonal variation of four current-use pesticides (CUPs) in air and surface water of the Bohai Sea, China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 621: 516-523. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.282

 2.Zhen, Xiaomei; Tang, Jianhui; Liu, Lin; Wang, Xinming; Li, Yanan; Xie, Zhiyong. From headwaters to estuary: Distribution and fate of halogenated flame retardants (HFRs) in a river basin near the largest HFR manufacturing base in China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 621: 1370-1377. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.091

 3.Lu, Shaoyou; Yu, Yuling; Ren, Lu; Zhang, Xiaolan; Liu, Guihua; Yu, Yingxin. Estimation of intake and uptake of bisphenols and triclosan from personal care products by dermal contact. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 621: 1389-1396. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.088

 4.Jie Wei; Zhu JinJin; Luo ZhenYu; Xu YiGang. Petrogenesis and geological implications of the Late Carboniferous Baiyanggou volcanic rocks. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2018, 34(1): 126-142.

 5.Ye, Yuyao; Wang, Changjian; Zhang, Yuling; Wu, Kangmin; Wu, Qitao; Su, Yongxian. Low-Carbon Transportation Oriented Urban Spatial Structure: Theory, Model and Case Study. SUSTAINABILITY, 2018, 10(1) . DOI: 10.3390/su10010019

 6.Wu, Hao; Qiangba, Zhaxi; Li, Cai; Wang, Qiang; Gesang, Wangdui; Ciren, Ouzhu; Basang, Dunzhu. Geochronology and Geochemistry of Early Cretaceous Granitic Rocks in the Dongqiao Area, Central Tibet: Implications for Magmatic Origin and Geological Evolution. JOURNAL OF GEOLOGY, 2018, 126(2): 249-260. DOI: 10.1086/695702

 7.Sun, Runxia; Luo, Xiaojun; Zheng, Xiaobo; Cao, Kun; Peng, Pingan; Li, Qing X.; Mai, Bixian. Hexabromocyclododecanes (HBCDs) in fish: Evidence of recent HBCD input into the coastal environment. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2018, 126: 357-362. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.11.040

 8.Zeng, Yun-Chuan; Xu, Ji-Feng; Chen, Jian-Lin; Wang, Bao-Di; Kang, Zhi-Qiang; Huang, Feng. Geochronological and geochemical constraints on the origin of the Yunzhug ophiolite in the Shiquanhe-Yunzhug-Namu Tso ophiolite belt, Lhasa Terrane, Tibetan Plateau. LITHOS, 2018, 300: 250-260. DOI: 10.1016/j.lithos.2017.11.025

 9.Gao, Peng; Zheng, Yong-Fei; Chen, Yi-Xiang; Zhao, Zi-Fu; Xia, Xiao-Ping. Relict zircon U-Pb age and O isotope evidence for reworking of Neoproterozoic crustal rocks in the origin of Triassic S-type granites in South China. LITHOS, 2018, 300: 261-277. DOI: 10.1016/j.lithos.2017.11.036

 10.Huang, Liuqin; Feng, Can; Jiang, Hongchen; Dong, Hailiang; Liu, Zizhang; Zeng, Qiang; Wang, Xi; Zhang, Li. Reduction of structural Fe(III) in nontronite by thermophilic microbial consortia enriched from hot springs in Tengchong, Yunnan Province, China. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 479: 47-57. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2017.12.028

 11.Hu, Yuanan; Zhang, Wenfeng; Chen, Gang; Cheng, Hefa; Tao, Shu. Public health risk of trace metals in fresh chicken meat products on the food markets of a major production region in southern China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 234: 667-676. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.12.006

 12.Zong, Zheng; Wang, Xiaoping; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Fu, Shanfei; Qu, Lin; Ji, Ling; Li, Jun; Zhang, Gan. PMF and PSCF based source apportionment of PM2.5 at a regional background site in North China. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2018, 203: 207-215. DOI: 10.1016/j.atmosres.2017.12.013

 13.Liu, Wang-Rong; Yang, Yuan-Yuan; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; Zhang, Qian-Qian; Yao, Li; Zhang, Min; Jiang, Yu-Xia; Wei, Xiao-Dong; Ying, Guang-Guo. Biocides in the river system of a highly urbanized region: A systematic investigation involving runoff input. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 624: 1023-1030. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.225

 14.Zhou, Yanyan; Zhao, Taiping; Sun, Qianying; Zhai, Mingguo. Geochronological and geochemical constraints on the petrogenesis of the. 2.6-2.5 Ga amphibolites, low- and high-Al TTGs in the Wangwushan area, southern North China Craton: Implications for the Neoarchean crustal evolution. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 307: 93-114. DOI: 10.1016/j.precamres.2018.01.013

 15.Ali, Usman; Sweetman, Andrew James; Riaz, Rahat; Li, Jun; Zhang, Gan; Jones, Kevin C.; Malik, Riffat Naseem. Sedimentary black carbon and organochlorines in Lesser Himalayan Region of Pakistan: Relationship along the altitude. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 621: 1568-1580. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.071

 16.Poldsalu, Inga; Rohtlaid, Katlin; Tran Minh Giao Nguyen; Plesse, Cedric; Vidal, Frederic; Khorram, Mahdi Safaei; Peikolainen, Anna-Liisa; Tamm, Tarmo; Kiefer, Rudolf. Thin ink-jet printed trilayer actuators composed of PEDOT:PSS on interpenetrating polymer networks. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018, 258: 1072-1079. DOI: 10.1016/j.snb.2017.11.147

 17.Lei JianShe; Zhao DaPeng; Xu YiGang; Fan QiCheng; Mi Qi; Du MoFei; Lu MingWen. Is there a gap in the stagnant Pacific slab in the mantle transition zone under the Changbaishan volcano?. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2018, 34(1): 13-22.

 18.Baqar, Mujtaba; Sadef, Yumna; Ahmad, Sajid Rashid; Mahmood, Adeel; Li, Jun; Zhang, Gan. Organochlorine pesticides across the tributaries of River Ravi, Pakistan: Human health risk assessment through dermal exposure, ecological risks, source fingerprints and spatio-temporal distribution. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 618: 291-305. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.234

 19.Wang, Jinjin; Zeng, Xibai; Zhang, Hao; Li, Yongtao; Zhao, Shizhen; Su, Shiming; Bai, Lingyu; Wang, Yanan; Zhang, Tuo. Effect of exogenous phosphate on the lability and phytoavailability of arsenic in soils. CHEMOSPHERE, 2018, 196: 540-547. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.191

 20.Ping, Xianquan; Zheng, Jianping; Tang, Huayun; Ma, Qiang; Griffin, W. L.; Xiong, Qing; Su, Yuping. Hadean continental crust in the southern North China Craton: Evidence from the Xinyang felsic granulite xenoliths. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 307: 155-174. DOI: 10.1016/j.precamres.2017.10.011

 21.Ezzatahmadi, Naeim; Bao, Teng; Liu, Hongmei; Millar, Graeme J.; Ayoko, Godwin A.; Zhu, Jianxi; Zhu, Runliang; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Xi, Yunfei. Catalytic degradation of Orange II in aqueous solution using diatomite-supported bimetallic Fe/Ni nanoparticles. RSC ADVANCES, 2018, 8(14): 7687-7696. DOI: 10.1039/c7ra13348k

 22.Yin, Jiyuan; Chen, Wen; Hodges, Kip V.; Xiao, Wenjiao; Cai, Keda; Yuan, Chao; Sun, Min; Liu, Li-Ping; van Soest, Matthijs C.. The thermal evolution of Chinese central Tianshan and its implications: Insights from multi-method chronometry. TECTONOPHYSICS, 2018, 722: 536-548. DOI: 10.1016/j.tecto.2017.11.037

 23.Hamid, Naima; Syed, Jabir Hussain; Junaid, Muhammad; Mahmood, Adeel; Li, Jun; Zhang, Gan; Malik, Riffat Naseem. Elucidating the urban levels, sources and health risks of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Pakistan: Implications for changing energy demand. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 619: 165-175. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.080

 24.Zhu, Zhi-Yong; Jiang, Shao-Yong; Mathur, Ryan; Cook, Nigel J.; Yang, Tao; Wang, Meng; Ma, Liang; Ciobanu, Cristiana L.. Iron isotope behavior during fluid/rock interaction in K-feldspar alteration zone - A model for pyrite in gold deposits from the Jiaodong Peninsula, East China. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2018, 222: 94-116. DOI: 10.1016/j.gca.2017.10.001

 25.Hu, Bangqi; Li, Jun; Zhao, Jingtao; Yan, Hong; Zou, Liang; Bai, Fenglong; Xu, Fangjian; Yin, Xuebo; Wei, Gangjian. Sr-Nd isotopic geochemistry of Holocene sediments from the South Yellow Sea: Implications for provenance and monsoon variability. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 479: 102-112. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2017.12.033

 

 

 

公共支撑部

附件: