广州地化所SCI收录论文题录(2019.02.27-2019.03.28)

 

 第一完成单位论文27篇:

 1.Zeng, Yuan; Fan, Yun; Yan, Xiao; Zheng, Jing; Chen, She-Jun; Mai, Bi-Xian. In vitro oral and inhalation bioaccessibility of hydrophobic organic contaminants (HOCs) in airborne particles and influence of relevant parameters. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019, 170: 134-140. DOI: 10.1016/j.envres.2018.12.025

 2.Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang; Deng, Yangfan; Zheng, Jian-Ping; Sun, Min; Griffin, William L.; Xia, Bing; Wang, Christina Yan. Similar crust beneath disrupted and intact cratons: Arguments against lower-crust delamination as a decratonization trigger. TECTONOPHYSICS, 2019, 750: 1-8. DOI: 10.1016/j.tecto.2018.11.007

 3.Dan, Wei; Wang, Qiang; Li, Xian-Hua; Tang, Gong-Jian; Zhang, Chunfu; Zhang, Xiu-Zheng; Wang, Jun. Low delta O-18 magmas in the carboniferous intra-oceanic arc, central Tibet: Implications for felsic magma generation and oceanic arc accretion. LITHOS, 2019, 326: 28-38. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.12.011

 4.Liu, Hai-Quan; Xu, Yi-Gang; Zhong, Yu-Ting; Luo, Zhen-Yu; Mundil, Roland; Riley, Teal R.; Zhang, Le; Xie, Wei. Crustal melting above a mantle plume: Insights from the Permian Tarim Large Igneous Province, NW China. LITHOS, 2019, 326: 370-383. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.12.031

 5.Jiang, Y. D.; Schulmann, K.; Sun, M.; Weinberg, R. F.; Stipska, P.; Li, P. F.; Zhang, J.; Chopin, F.; Wang, S.; Xia, X. P.; Xiao, W. J.. Structural and Geochronological Constraints on Devonian Suprasubduction Tectonic Switching and Permian Collisional Dynamics in the Chinese Altai, Central Asia. TECTONICS, 2019, 38(1): 253-280. DOI: 10.1029/2018TC005231

 6.Guo, Liya; Gu, Wenjun; Peng, Chao; Wang, Weigang; Li, Yong Jie; Zong, Taomou; Tang, Yujing; Wu, Zhijun; Lin, Qinhao; Ge, Maofa; Zhang, Guohua; Hu, Min; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(4): 2115-2133. DOI: 10.5194/acp-19-2115-2019

 7.Tang, Mingjin; Gu, Wenjun; Ma, Qingxin; Li, Yong Jie; Zhong, Cheng; Li, Sheng; Yin, Xin; Huang, Ru-Jin; He, Hong; Wang, Xinming. Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(4): 2247-2258. DOI: 10.5194/acp-19-2247-2019

 8.Gai, Haifeng; Tian, Hui; Cheng, Peng; Zhou, Qin; Li, Tengfei; Wang, Xing; Xiao, Xianming. Influence of retained bitumen in oil-prone shales on the chemical and carbon isotopic compositions of natural gases: Implications from pyrolysis experiments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 101: 148-161. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2018.11.048

 9.Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Ren, Zihe; Tang, Bin; Lu, Qihong; Gao, Shutao; Wang, Shanquan; Mai, Bixian. In Situ Microbial Degradation of PBDEs in Sediments from an E-Waste Site as Revealed by Positive Matrix Factorization and Compound-Specific Stable Carbon Isotope Analysis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(4): 1928-1936. DOI: 10.1021/acs.est.8b06110

 10.Chen, Qingze; Zhu, Runliang; He, Qiuzhi; Liu, Shaohong; Wu, Dingcai; Fu, Haoyang; Du, Jing; Zhu, Jianxi; He, Hongping. In situ synthesis of a silicon flake/nitrogen-doped graphene-like carbon composite from organoclay for high-performance lithium-ion battery anodes. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 55(18): 2644-2647. DOI: 10.1039/c8cc10036e

 11.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan; Huang, Fang; Zhang, Zhaofeng. Iron Isotope Systematics of the Panzhihua Mafic Layered Intrusion Associated With Giant Fe-Ti Oxide Deposit in the Emeishan Large Igneous Province, SW China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(1): 358-375. DOI: 10.1029/2018JB016466

 12.Liu, Xi; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian. Carbon and oxygen isotopic analyses of calcite in calcite-dolomite mixtures: Optimization of selective acid extraction. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2019, 33(5): 411-418. DOI: 10.1002/rcm.8365

 13.Gao, Shutao; Tian, Boyang; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Enantiomeric analysis of polycyclic musks AHTN and HHCB and HHCB-lactone in sewage sludge by gas chromatography/tandem mass spectrometry. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2019, 33(6): 607-612. DOI: 10.1002/rcm.8390

 14.Tang, Mingjin; Guo, Liya; Bai, Yao; Huang, Ru-Jin; Wu, Zhijun; Wang, Zhe; Zhang, Guohua; Ding, Xiang; Hu, Min; Wang, Xinming. Impacts of methanesulfonate on the cloud condensation nucleation activity of sea salt aerosol. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 201: 13-17. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.12.034

 15.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Huang, Li-Qian; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Organophosphorus flame retardants in fish from Rivers in the Pearl River Delta, South China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 663: 125-132. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.344

 16.Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Source and thermal maturity of crude oils in the Junggar Basin in northwest China determined from the concentration and distribution of diamondoids. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 128: 148-160. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2019.01.004

 17.Han, Jinsheng; Chen, Huayong; Jiang, Hongjun; Zhao, Liandang; Zhang, Weifeng; Lai, Chun-Kit. Genesis of the Paleozoic Aqishan-Yamansu arc-basin system and Fe (-Cu) mineralization in the Eastern Tianshan, NW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 105: 55-70. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.12.012

 18.Li, Jianping; Chen, Huayong; Su, Long; Xiao, Bing; Wang, Yunfeng. Experimental study of high to intermediate temperature alteration in porphyry copper systems and geological implications. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2019, 62(3): 550-570. DOI: 10.1007/s11430-018-9295-1

 19.Sun, Jian; Xiao, Xianming; Cheng, Peng; Tian, Hui. Formation and evolution of nanopores in shales and its impact on retained oil during oil generation and expulsion based on pyrolysis experiments. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2019, 176: 509-520. DOI: 10.1016/j.petrol.2019.01.071

 20.Chen, Ming; Shu, Jinfu; Xie, Xiande; Tan, Dayong. Maohokite, a post-spinel polymorph of MgFe2O4 in shocked gneiss from the Xiuyan crater in China. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2019, 54(3): 495-502. DOI: 10.1111/maps.13222

 21.Zhang, Jin-Na; Yang, Lei; Zhang, Min; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; He, Liang-Ying; Zhang, Qian-Qian; Ying, Guang-Guo. Persistence of androgens, progestogens, and glucocorticoids during commercial animal manure composting process. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 665: 91-99. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.120

 22.Liu, Fang; Chang, Xiaohong; Liao, Zewen; Yang, Chupeng. n-Alkanes as indicators of climate and vegetation variations since the last glacial period recorded in a sediment core from the northeastern South China Sea (SCS). JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 171: 134-143. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.09.018

 23.Zhao, Liang; Li, Zian; Li, Jingyan; Guo, Feng. Generation of Triassic post-collisional granitoids in the Linxi region (Inner Mongolia, NE China) and crustal growth in the eastern Central Asian Orogenic Belt through melting of relict oceanic crust. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 171: 348-362. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.08.032

 24.Wang, Maolin; Wu, Shijun; Guo, Jianan; Zhang, Xiaohang; Yang, Yongqiang; Chen, Fanrong; Zhu, Runliang. Immobilization of cadmium by hydroxyapatite converted from microbial precipitated calcite. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2019, 366: 684-693. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.12.049

 25.Xu, Jian; Xia, Xiaoping; Huang, Chao; Cai, Keda; Yin, Changqing; Lai, Chun-Kit. Changes of provenance of Permian and Triassic sedimentary rocks from the Ailaoshan suture zone (SW China) with implications for the closure of the eastern Paleotethys. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 170: 234-248. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.10.025

 26.Li, Zong-Rui; Luo, Xiao-Jun; Luo, Yuan -Lai; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Comparative study of dechlorane plus (DP) in adult chickens and developing embryos: Stereo-selective bioaccumulation of DP in chickens. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 247: 550-555. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.01.092

 27.Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Qin, Zonghua; Zhong, Xuemin; Song, Hongzhe; Li, Yun. Formation of macromolecules with peptide bonds via the thermal evolution of amino acids in the presence of montmorillonite: Insight into prebiotic geochemistry on the early Earth. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 510: 72-83. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.02.023

 非第一完成单位论文30篇:

 1.Shervais, John W.; Reagan, Mark; Haugen, Emily; Almeev, Renat R.; Pearce, Julian A.; Prytulak, Julie; Ryan, Jeffrey G.; Whattam, Scott A.; Godard, Marguerite; Chapman, Timothy; Li, Hongyan; Kurz, Walter; Nelson, Wendy R.; Heaton, Daniel; Kirchenbaur, Maria; Shimizu, Kenji; Sakuyama, Tetsuya; Li, Yibing; Vetter, Scott K.. Magmatic Response to Subduction Initiation: Part 1. Fore-arc Basalts of the Izu-Bonin Arc From IODP Expedition 352. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2019, 20(1): 314-338. DOI: 10.1029/2018GC007731

 2.Yang, Bo-Yi; Guo, Yuming; Bloom, Michael S.; Xiao, Xiang; Qiand, Zhengmin (Min); Liu, Echu; Howard, Steven W.; Zhao, Tianyu; Wang, Si-Quan; Li, Shanshan; Chen, Duo-Hong; Ma, Huimin; Yim, Steve Hung-Lam; Liu, Kang-Kang; Zeng, Xiao-Wen; Hu, Li-Wen; Liu, Ru-Qing; Feng, Dan; Yang, Mo; Xu, Shu-Li; Dong, Guang-Hui. Ambient PM1 air pollution, blood pressure, and hypertension: Insights from the 33 Communities Chinese Health Study. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019, 170: 252-259. DOI: 10.1016/j.envres.2018.12.047

 3.Nie, Junli; Zhu, Gangqiang; Hojamberdiev, Mirabbos; Li, Shiping; Gao, Jianzhi; Zhu, Runliang; Liu, Peng. Pd-0 nanocluster-modified porous FeVO4 nanorods with selective gas sensing property for benzyl alcohol detection. MATERIALS LETTERS, 2019, 241: 47-50. DOI: 10.1016/j.matlet.2019.01.061

 4.Deng, Changzhou; Sun, Deyou; Han, Jinsheng; Chen, Huayong; Li, Guanghui; Xiao, Bing; Li, Rucao; Feng, Yuzhou; Li, Chenglu; Lu, Sheng. Late-stage southwards subduction of the Mongol-Okhotsk oceanic slab and implications for porphyry Cu-Mo mineralization: Constraints from igneous rocks associated with the Fukeshan deposit, NE China. LITHOS, 2019, 326: 341-357. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.12.030

 5.Wang, Feng; Xu, Wen-Liang; Xing, Kai-Chen; Tang, Jie; Wang, Zhi-Wei; Sun, Chen-Yang; Wu, Wei. Temporal changes in the subduction of the Paleo-Pacific plate beneath Eurasia during the late Mesozoic: Geochronological and geochemical evidence from Cretaceous volcanic rocks in eastern NE China. LITHOS, 2019, 326: 415-434. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.12.035

 6.Cai, Zhou-rong; Lu, Li-juan; Huang, Qiang-tai; Li, Jian-feng; Zhong, Li-feng; Xiang, Jun-yang; Xia, Bin; Liu, Hai-ling. Formation Conditions for Nanoparticles in a Fault Zone and Their Role in Fault Sliding. TECTONICS, 2019, 38(1): 159-175. DOI: 10.1029/2018TC005171

 7.Li, Yan; Xia, Jia; Song, Zhiguang. A comparison study on hydrocarbon composition in bitumens I and II from Lower Cambrian marine shales in Guizhou Province, South China. FUEL, 2019, 243: 332-341. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.01.133

 8.Yu, Hao-Cheng; Guo, Chang-An; Qiu, Kun-Feng; McIntire, Duncan; Jiang, Gui-Peng; Gou, Zong-Yang; Geng, Jian-Zhen; Pang, Yao; Zhu, Rui; Li, Ning-Bo. Geochronological and Geochemical Constraints on the Formation of the Giant Zaozigou Au-Sb Deposit, West Qinling, China. MINERALS, 2019, 9(1): 37. DOI: 10.3390/min9010037

 9.Bian, Weiwei; Yang, Tianshui; Ma, Yiming; Jin, Jingjie; Gao, Feng; Wang, Suo; Peng, Wenxiao; Zhang, Shihong; Wu, Huaichun; Li, Haiyan; Cao, Liwan; Shi, Yuruo. Paleomagnetic and Geochronological Results From the Zhela and Weimei Formations Lava Flows of the Eastern Tethyan Himalaya: New Insights Into the Breakup of Eastern Gondwana. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(1): 44-64. DOI: 10.1029/2018JB016403

 10.Yan, Haoyu; Long, Xiaoping; Li, Jie; Wang, Qiang; Zhao, Bingshuang; Shu, Chutian; Gou, Longlong; Zuo, Rui. Arc Andesitic Rocks Derived From Partial Melts of Melange Diapir in Subduction Zones: Evidence From Whole-Rock Geochemistry and Sr-Nd-Mo Isotopes of the Paleogene Linzizong Volcanic Succession in Southern Tibet. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(1): 456-475. DOI: 10.1029/2018JB016545

 11.Shi, Guitao; Wang, Xuan-Ce; Li, Yuansheng; Trengove, Robert; Hu, Zhengyi; Mi, Mei; Li, Xichen; Yu, Jinhai; Hunter, Benjamin; He, Tianhua. Organic tracers from biomass burning in snow from the coast to the ice sheet summit of East Antarctica. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 201: 231-241. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.12.058

 12.Wei, Guang-Yi; Hood, Ashleigh V. S.; Chen, Xi; Li, Da; Wei, Wei; Wen, Bin; Gong, Zheng; Yang, Tao; Zhang, Zhao-Feng; Ling, Hong-Fei. Ca and Sr isotope constraints on the formation of the Marinoan cap dolostones. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 511: 202-212. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.01.024

 13.Zeng, Xiao-Wen; Bloom, Michael S.; Dharmage, Shyamali C.; Lodge, Caroline J.; Chen, Da; Li, Shanshan; Guo, Yuming; Roponen, Marjut; Jalava, Pasi; Hirvonen, Maija-Riitta; Ma, Huimin; Hao, Yuan-Tao; Chen, Wen; Yang, Mo; Chu, Chu; Li, Qing-Qing; Hu, Li-Wen; Liu, Kang-Kang; Yang, Bo-Yi; Liu, Shan; Fu, Chuanxi; Dong, Guang-Hui. Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances is associated with lower hand, foot and mouth disease viruses antibody response in infancy: Findings from the Guangzhou Birth Cohort Study. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 663: 60-67. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.325

 14.Chen, Ming; Sun, Min; Li, Pengfei; Zheng, Jianping; Cai, Keda; Su, Yuping. Late Paleozoic Accretionary and Collisional Processes along the Southern Peri-Siberian Orogenic System: New Constraints from Amphibolites within the Irtysh Complex of Chinese Altai. JOURNAL OF GEOLOGY, 2019, 127(2): 241-262. DOI: 10.1086/701253

 15.Zhang, Zaiwang; Pei, Nancai; Sun, Yuxin; Li, Jialiang; Li, Xueping; Yu, Shen; Xu, Xiangrong; Hu, Yongxia; Mai, Bixian. Halogenated organic pollutants in sediments and organisms from mangrove wetlands of the Jiulong River Estuary, South China. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019, 171: 145-152. DOI: 10.1016/j.envres.2019.01.028

 16.Chen, Chao-Rong; Zeng, Hong-Yan; Yi, Mo-Yu; Xiao, Gao-Fei; Zhu, Run-Liang; Cao, Xiao-Jv; Shen, Shi-Gen; Peng, Jia-Wen. Fabrication of Ag2O/Ag decorated ZnAl-layered double hydroxide with enhanced visible light photocatalytic activity for tetracycline degradation. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 172: 423-431. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.01.080

 17.Wang, Sai; Wang, Lin; Zheng, Yu; Chen, Zhong-Bing; Yang, Yang; Lin, Hsing-Juh; Yang, Xiao-Qin; Wang, Tuan-Tuan. Application of mass-balance modelling to assess the effects of ecological restoration on energy flows in a subtropical reservoir, China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 664: 780-792. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.334

 18.Yao, Li; Lv, Yin-Zhi; Zhang, Li-Juan; Liu, Wang-Rong; Zhao, Jian-Liang; Yang, Yuan-Yuan; Jia, Yu-Wei; Liu, You-Sheng; He, Liang-Ying; Ying, Guang-Guo. Bioaccumulation and risks of 24 personal care products in plasma of wild fish from the Yangtze River, China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 665: 810-819. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.176

 19.Wang, Lu; Mao, Boyu; He, Huixin; Shang, Yu; Zhong, Yufang; Yu, Zhiqiang; Yang, Yiting; Li, Hui; An, Jing. Comparison of hepatotoxicity and mechanisms induced by triclosan (TCS) and methyl-triclosan (MTCS) in human liver hepatocellular HepG2 cells. TOXICOLOGY RESEARCH, 2019, 8(1): 38-45. DOI: 10.1039/c8tx00199e

 20.Fang, Zhangfu; Huang, Chuqin; Zhang, Junfeng (Jim); Xie, Jiaxing; Dai, Shouhui; Ge, Erjia; Xiang, Juan; Yao, Hongmei; Huang, Rongquan; Bi, Xinhui; Wang, Boguang; Zhong, Nanshan; Lai, Kefang. Traffic-related air pollution induces non-allergic eosinophilic airway inflammation and cough hypersensitivity in guinea-pigs. CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY, 2019, 49(3): 366-377. DOI: 10.1111/cea.13308

 21.Li, Rui; Jiang, Xiaotong; Wang, Xinfeng; Chen, Tianshu; Du, Lin; Xue, Likun; Bi, Xinhui; Tang, Mingjin; Wang, Wenxing. Determination of Semivolatile Organic Nitrates in Ambient Atmosphere by Gas Chromatography/Electron Ionization-Mass Spectrometry. ATMOSPHERE, 2019, 10(2): 88. DOI: 10.3390/atmos10020088

 22.Qiao, Lin; Zheng, Xiao-Bo; Zheng, Jing; Chen, She-Jun; Zhong, Chang-Qin; Chen, Jing-Hua; Yang, Zhong-Yi; Mai, Bi-Xian. Legacy and Currently Used Organic Contaminants in Human Hair and Hand Wipes of Female E-Waste Dismantling Workers and Workplace Dust in South China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(5): 2820-2829. DOI: 10.1021/acs.est.8b05503

 23.Jin, Ling; Xie, Jiawen; Wong, Chris K. C.; Chan, Serena K. Y.; Abbaszade, Guelcin; Schnelle-Kreis, Juergen; Zimmermann, Ralf; Li, Jun; Zhang, Gan; Fu, Pingqing; Li, Xiangdong. Contributions of City-Specific Fine Particulate Matter (PM2.5) to Differential In Vitro Oxidative Stress and Toxicity Implications between Beijing and Guangzhou of China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(5): 2881-2891. DOI: 10.1021/acs.est.9b00449

 24.Li, Mingkun; Ouyang, Tingping; Tian, Chengjing; Zhu, Zhaoyu; Peng, Shasha; Tang, Zhihua; Qiu, Yan; Zhong, Hexian; Peng, Xuechao. Sedimentary responses to the East Asian monsoon and sea level variations recorded in the northern South China Sea over the past 36 kyr. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 171: 213-224. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.01.001

 25.Malaviarachchi, Sanjeewa P. K.; Bindusara, Subhashani; Dharmapriya, Prasanna Lakshitha; Su, Ben-Can; Su, Li; Su, Ben-Xun; Zhang, Hong; Zhang, Chengli; Sajeev, Krishnan; Sakyi, Patrick Asamoah; Alemayehu, Melesse. U-Pb geochronology of zircons from river sediments in Sri Lanka: Implications on early Archean to late Cambrian magmatism and episodic crustal growth. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 171: 388-412. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.08.029

 26.Sepidbar, Fatemeh; Ao, Songjian; Palin, Richard M.; Li, Qiu-Li; Zhang, Zhaofeng. Origin, age and petrogenesis of barren (low-grade) granitoids from the Bezenjan-Bardsir magmatic complex, southeast of the Urumieh-Dokhtar magmatic belt, Iran. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 104: 132-147. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.10.008

 27.Liang, Pei; Chen, Huayong; Han, Jinsheng; Wu, Chao; Zhang, Weifeng; Xu, Deru; Lai, Chun-Kit; Kyser, Kurt. Iron oxide-copper-gold mineralization of the Devonian Laoshankou deposit (Xinjiang, NW China) in the Central Asian Orogenic Belt. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 104: 628-655. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.11.028

 28.Wang, Jing-Xin; Bao, Lian-Jun; Shi, Lei; Liu, Liang-Ying; Zeng, Eddy Y.. Characterizing PBDEs in fish, poultry, and pig feeds manufactured in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, 26(6): 6014-6022. DOI: 10.1007/s11356-018-04057-2

 29.Sun, Shengli; Wang, Yuxiao; Zang, Tingting; wei, Jingyue; Wu, Haizhen; Wei, Chaohai; Qiu, Guanglei; Li, Fusheng. A biosurfactant-producing Pseudomonas aeruginosa S5 isolated from coking wastewater and its application for bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2019, 281: 421-428. DOI: 10.1016/j.biortech.2019.02.087

 30.Sun, Sai-Jun; Yang, Xiao-Yong; Wang, Guang-Jie; Sun, Wei-Dong; Zhang, Hong; Li, Cong-Ying; Ding, Xing. In situ elemental and Sr-O isotopic studies on apatite from the Xu-Huai intrusion at the southern margin of the North China Craton: Implications for petrogenesis and metallogeny. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 510: 200-214. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.02.010

公共支撑部

附件: