广州地化所SCI收录论文题录(2020.5.1-2020.5.31)

 

 第一完成单位论文40篇:

 1.Chen, Jian; Jia, Wanglu; Xiao, Zhongyao; Peng, Ping'an. Catalytic hydropyrolysis of asphaltenes in marine oil from the Tarim Basin, NW China: Implications to complicated oil charging histories in an old composite basin. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 114. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104232

 2.Zou, Chunlin; Li, Meiju; Cao, Tao; Zhu, Mengbo; Fan, Xingjun; Peng, Shiyun; Song, Jianzhong; Jiang, Bin; Jia, Wanglu; Yu, Chiling; Song, Haiyan; Yu, Zhiqiang; Li, Jun; Zhang, Gan; Peng, Ping'an. Comparison of solid phase extraction methods for the measurement of humic-like substances (HULIS) in atmospheric particles. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2020, 225. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117370

 3.Sun, Zehang; Hu, Yuanan; Cheng, Hefa. Public health risk of toxic metal(loid) pollution to the population living near an abandoned small-scale polymetallic mine. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 718. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137434

 4.Zhu, Runliang; Zhu, Yanping; Xian, Haiyang; Yan, Lixia; Fu, Haoyang; Zhu, Gangqiang; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi; He, Hongping. CNTs/ferrihydrite as a highly efficient heterogeneous Fenton catalyst for the degradation of bisphenol A: The important role of CNTs in accelerating Fe (III)/Fe(II) cycling. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2020, 270. DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.118891

 5.Li, Zhentao; Liu, Dameng; Cai, Yidong; Si, Guangyao; Wang, Yunpeng. Pore Structure and Compressibility Characteristics of Heat-Treated Coals by N-2 Adsorption/Desorption and Mercury Intrusion Porosimetry. ENERGY & FUELS, 2020, 34(3): 3173-3187. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c00135

 6.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Gong, Dajian; Li, Tengfei; Zhou, Qin. Paleo-environmental variation and its control on organic matter enrichment of black shales from shallow shelf to slope regions on the Upper Yangtze Platform during Cambrian Stage 3. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2020, 545. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.109653

 7.Wang, Li; Tian, Yankuan; Zhao, Jiaju. A rapid hydroclimate change and its influence on the Songliao Basin during the Santonian-Campanian transition as recorded by compound-specific isotopes. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2020, 546. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.109674

 8.Zhan, Zhao-Wen; Lin, Xiao-Hui; Zou, Yan-Rong; Li, Zheng; Peng, Ping'an. Chemometric identification of crude oil families and deconvolution of mixtures in the surrounding Niuzhuang sag, Bohai Bay Basin, China. AAPG BULLETIN, 2020, 104(4): 863-885. DOI: 10.1306/08191918043

 9.Li, Pei; Hua, Rui; Li, Keyang; Ma, Shengtao; Wu, Biao; Quan, Song; Yu, Zhiqiang. Polycyclic aromatic hydrocarbons exposure and early miscarriage in women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. HUMAN FERTILITY, 2020, 23(1): 17-22. DOI: 10.1080/14647273.2018.1479888

 10.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Fan, Yujuan; Peng, Xianzhi. Ascertaining Hydrogen-Abstraction Reaction Efficiencies of Halogenated Organic Compounds in Electron Impact Ionization Processes by Gas Chromatography-High-Resolution Mass Spectrometry. ACS OMEGA, 2020, 5(15): 8496-8507. DOI: 10.1021/acsomega.9b03895

 11.Zhang, Bo; Guo, Feng; Zhang, Xiaobing; Zhao, Liang; Wang, Guoqing; Wu, Yangming. Origin of the early Cretaceous Liucheng OIB-type dolerite sill in Zhejiang Province, coastal region of SE China: Implications for recycling of the Paleo-Pacific slab. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 193. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104330

 12.Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Li, Ning-Bo; Hollings, Pete; Zurevinski, Shannon; Xing, Chang-Ming. Enrichment of REE and HFSE during the magmatic-hydrothermal evolution of the Baerzhe alkaline granite, NE China: Implications for rare metal mineralization. LITHOS, 2020, 358. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105411

 13.Wang, He; Gao, Hao; Zhang, Xiao-Yu; Yan, Qing-He; Xu, Yigang; Zhou, Kailin; Dong, Rui; Li, Pei. Geology and geochronology of the super-large Bailongshan Li-Rb-(Be) rare-metal pegmatite deposit, West Kunlun orogenic belt, NW China. LITHOS, 2020, 360. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105449

 14.Xu, Jian; Xia, Xiao-Ping; Cai, Keda; Lai, Chun-Kit; Liu, Xi-Jun; Yang, Qing; Zhou, Mei-Ling; Ma, Peng-Fei; Zhang, Le. Remnants of a Middle Triassic island arc on western margin of South China Block: Evidence for bipolar subduction of the Paleotethyan Ailaoshan Ocean. LITHOS, 2020, 360. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105447

 15.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Sun, Min; Yuan, Chao. Missing Sr-Nd isotopic decoupling in subduction zone: Decoding the multi-stage dehydration and melting of subducted slab in the Chinese Altai. LITHOS, 2020, 362. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105465

 16.Cheng, Jin-Xiong; Li, Wu-Xian; Wang, Xuan-Ce; Li, Xian-Hua; Pang, Chong-Jin. Petrogenesis of ca. 830 Ma Lushan bimodal volcanic rocks at the southeastern margin of the Yangtze Block, South China: Implications for asthenospheric upwelling and reworking of juvenile crust. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2020, 342. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105673

 17.Liu, Di; Li, Qilu; Cheng, Zhineng; Li, Kechang; Li, Jun; Zhang, Gan. Spatiotemporal variations of chlorinated paraffins in PM2.5 from Chinese cities: Implication of the shifting and upgrading of its industries. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 259. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113853

 18.Xu, Decheng; Hu, Shujie; Xiong, Yongqiang; Yang, Yu; Ran, Yong. Importance of the structure and micropores of sedimentary organic matter in the sorption of phenanthrene and nonylphenol. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 260. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114034

 19.Wei, Fenghua; Wang, Dali; Li, Huizhen; Xia, Pu; Ran, Yong; You, Jing. Toxicogenomics provides insights to toxicity pathways of neonicotinoids to aquatic insect, Chironomus dilutus. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 260. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114011

 20.Chen, Meng; Zhou, Huijun; Zhu, Runliang; He, Hongping. Pressure-temperature diagram of wetting and dewetting in a hydrophobic grain boundary and the liquidlike to icelike transition of monolayer water. PHYSICAL REVIEW B, 2020, 101(16). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.165432

 21.Mekic, Majda; Zeng, Jiafa; Jiang, Bin; Li, Xue; Lazarou, Yannis G.; Brigante, Marcello; Herrmann, Hartmut; Gligorovski, Sasho. Formation of Toxic Unsaturated Multifunctional and Organosulfur Compounds From the Photosensitized Processing of Fluorene and DMSO at the Air-Water Interface. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2020, 125(6). DOI: 10.1029/2019JD031839

 22.Zhang, Guinan; Mei, Shenghua; Song, Maoshuang. Effect of Water on the Dislocation Creep of Enstatite Aggregates at 300 MPa. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2020, 47(5). DOI: 10.1029/2019GL085895

 23.Geng, Xiaofei; Mo, Yangzhi; Li, Jun; Zhong, Guangcai; Tang, Jiao; Jiang, Hongxing; Ding, Xiang; Malik, Riffat Naseem; Zhang, Gan. Source apportionment of water-soluble brown carbon in aerosols over the northern South China Sea: Influence from land outflow, SOA formation and marine emission. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2020, 229. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117484

 24.Zhu, Chunyou; Sun, Yuxin; Li, Daning; Zheng, Xiaobo; Peng, Xianzhi; Zhu, Ting; Mo, Ling; Luo, Xiaojun; Xu, Xiangrong; Mai, Bixian. Evidence for complex sources of persistent halogenated compounds in birds from the south China sea. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2020, 185. DOI: 10.1016/j.envres.2020.109462

 25.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Fan, Yujuan; Zheng, Ke; Yu, Zhiqiang; Peng, Xianzhi. Theoretical evaluation of inter-ion and intra-ion isotope effects in fragmentation: insights into chlorine and bromine isotope effects of halogenated organic compounds occurring in electron ionization mass spectrometry. RSC ADVANCES, 2020, 10(23): 13749-13758. DOI: 10.1039/c9ra09155f

 26.Tang, Tiangang; Cheng, Zhineng; Xu, Buqing; Zhang, Bolong; Zhu, Sanyuan; Cheng, Hairong; Li, Jun; Chen, Yingjun; Zhang, Gan. Triple Isotopes (delta C-13, delta H-2, and Delta C-4) Compositions and Source Apportionment of Atmospheric Naphthalene: A Key Surrogate of Intermediate-Volatility Organic Compounds (IVOCs). ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(9): 5409-5418. DOI: 10.1021/acs.est.0c00075

 27.Zhou, Xiangyu; Liang, Yi; Ren, Guofa; Zheng, Kewen; Wu, Yang; Zeng, Xiangying; Zhong, Yin; Yu, Zhiqiang; Peng, Ping'an. Biotransformation of Tris(2-chloroethyl) Phosphate (TCEP) in Sediment Microcosms and the Adaptation of Microbial Communities to TCEP. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(9): 5489-5497. DOI: 10.1021/acs.est.9b07042

 28.Huang, Wenting; Wu, Jing; Liang, Huaying; Chen, Xilian; Zhang, Jian; Ren, Long. Geology, Geochemistry and genesis of the Longhua low-temperature hydrothermal Ni-Co arsenide deposit in sedimentary rocks, Guangxi, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103393

 29.Wang, Kun; Ren, Zhong-Yuan; Zhang, Le; Ou, Quan. The relationship between the Taihe Fe-Ti oxide ore-bearing layered intrusion and the adjacent peralkaline A-type granitic pluton in SW China: Constraints from compositions of amphiboles and apatite-hosted melt inclusions. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103418

 30.Zhang, Long; Sun, Wei-dong; Zhang, Zhao-Feng; An, Yajun; Liu, Fang. Iron Isotope Behavior During Melt-Peridotite Interaction in Supra-subduction Zone Ophiolite From Northern Tibet. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(2). DOI: 10.1029/2019JB018823

 31.Xia, Xiao-Ping; Xu, Jian; Huang, Chao; Long, Xiaoping; Zhou, Meiling. Subduction polarity of the Ailaoshan Ocean (eastern Paleotethys): Constraints from detrital zircon U-Pb and Hf-O isotopes for the Longtan Formation. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 987-996. DOI: 10.1130/B35294.1

 32.Yan, Shuang; Zhou, Renjie; Niu, He-Cai; Feng, Yue-xing; Ai Duc Nguyen; Zhao, Zhen-hua; Yang, Wu-Bin; Dong, Qian; Zhao, Jian-xin. LA-MC-ICP-MS U-Pb dating of low-U garnets reveals multiple episodes of skarn formation in the volcanic-hosted iron mineralization system, Awulale belt, Central Asia. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 1031-1045. DOI: 10.1130/B35214.1

 33.Wu, Yangming; Guo, Feng; Wang, Xuan-Ce; Zhang, Bo; Zhang, Xiaobing; Alemayehu, Melesse; Wang, Guoqing. Generation of Late Cretaceous Ji'an basalts through asthenosphere-slab interaction in South China. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 1316-1332. DOI: 10.1130/B35196.1

 34.Zhang, Yu; Tian, Jing; Hollings, Pete; Gong, Lin; Alburo, Iglas; Berador, Al Emil; Francisco, Dennis G.; Li, Jie; Chen, Huayong. Mesozoic porphyry Cu-Au mineralization and associated adakite-like magmatism in the Philippines: insights from the giant Atlas deposit. MINERALIUM DEPOSITA, 2020, 55(5): 881-900. DOI: 10.1007/s00126-019-00907-2

 35.Zhang, Baifa; Guo, Haozhe; Yuan, Peng; Deng, Liangliang; Zhong, Xuemin; Li, Yun; Wang, Qiang; Liu, Dong. Novel acid-based geopolymer synthesized from nanosized tubular halloysite: The role of precalcination temperature and phosphoric acid concentration. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2020, 110. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103601

 36.Yan HaiBo; Ding Xing; Wang Yan; Mi Mei; Sun WeiDong. The mobility of platinum-group elements in the hydrothermal fluids. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 85-98. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.10

 37.Chang AoFei; Ding Xing. Thermodiffusion driven element and isotope fractionations : A remarkable differentiation mechanism in silicate systems. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 99-112. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.11

 38.Niu HaoBin; Sun WeiDong; Zhang BinHui; Chen MinHua; Zhang Bin; Lu ShengLin. Mineral chemistry of magnetite and its constraints on ore-forming processes of the Dulong Sn-Zn-In polymetallic deposit, southeastern Yunnan Province. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 154-170. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.15

 39.Guo Jia; Yan HaiBo; Ling MingXing; Zhang RongQing. Chemical composition of tourmaline in the biotite granite, the Dachang district: Insights into magmatic-hydrothermal evolution. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 171-183. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.16

 40.Li, Shangying; He, Hongping; Tao, Qi; Zhu, Jianxi; Tan, Wei; Ji, Shichao; Yang, Yiping; Zhang, Chaoqun. Kaolinization of 2:1 type clay minerals with different swelling properties. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(5): 687-696. DOI: 10.2138/am-2020-7339

 非第一完成单位论文41篇:

 1.Wang, Kun; Dong, Huan; Liu, Rui. Genesis of giant Fe-Ti oxide deposits in the Panxi region, SW China: A review. GEOLOGICAL JOURNAL, 2020, 55(5): 3782-3795. DOI: 10.1002/gj.3632

 2.Sun, Runxia; Pan, Changgui; Peng, Fengjiao; Wu, Youting; Chen, Xuejing; Mai, Bixian. Alternative halogenated flame retardants (AHFRs) in green mussels from the south China sea. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2020, 182. DOI: 10.1016/j.envres.2019.109082

 3.Wu, Jiang-Ping; Peng, Ying; Zhi, Hui; Wu, Si-Kang; Chen, Xiao-Yun; Zeng, Yan-Hong; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian. Contaminant-related oxidative distress in common kingfisher (Alcedo atthis) breeding at an e-waste site in South China. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2020, 182. DOI: 10.1016/j.envres.2019.109079

 4.Chen, Qingcai; Li, Jinwen; Hua, Xiaoyu; Jiang, Xiaotong; Mu, Zhen; Wang, Mamin; Wang, Jin; Shan, Ming; Yang, Xudong; Fan, Xingjun; Song, Jianzhong; Wang, Yuqin; Guan, Dongjie; Du, Lin. Identification of species and sources of atmospheric chromophores by fluorescence excitation-emission matrix with parallel factor analysis. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 718. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137322

 5.Wang, Xinke; Gemayel, Rachel; Hayeck, Nathalie; Perrier, Sebastien; Charbonnel, Nicolas; Xu, Caihong; Chen, Hui; Zhu, Chao; Zhang, Liwu; Wang, Lin; Nizkorodov, Sergey A.; Wang, Xinming; Wang, Zhe; Wang, Tao; Mellouki, Abdelwahid; Riva, Matthieu; Chen, Jianmin; George, Christian. Atmospheric Photosensitization: A New Pathway for Sulfate Formation. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(6): 3114-3120. DOI: 10.1021/acs.est.9b06347

 6.Lv, Jitao; Han, Ruixia; Luo, Lei; Zhang, Xiangyun; Zhang, Shuzhen. A Novel Strategy to Evaluate the Aromaticity Degree of Natural Organic Matter Based on Oxidization-Induced Chemiluminescence. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(7): 4171-4179. DOI: 10.1021/acs.est.9b07499

 7.Sun, Jian; Xiao, Xianming; Wei, Qiang; Cheng, Peng; Tian, Hui; Wu, Yaowen. Gas in place and its controlling factors of the shallow Longmaxi shale in the Xishui area, Guizhou, China. JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING, 2020, 77. DOI: 10.1016/j.jngse.2020.103272

 8.Zhang, Wenyu; Wang, Weigang; Li, Junling; Peng, Chao; Li, Kun; Zhou, Li; Shi, Bo; Chen, Yan; Liu, Mingyuan; Ge, Maofa. Effects of SO2 on optical properties of secondary organic aerosol generated from photooxidation of toluene under different relative humidity conditions. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 20(7): 4477-4492. DOI: 10.5194/acp-20-4477-2020

 9.Lyu, Xiaopu; Guo, Hai; Wang, Yu; Zhang, Fan; Nie, Kun; Dang, Juan; Liang, Zhirong; Dong, Shuhao; Zeren, Yangzong; Zhou, Beining; Gao, Wei; Zhao, Shizhen; Zhang, Gan. Hazardous volatile organic compounds in ambient air of China. CHEMOSPHERE, 2020, 246. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125731

 10.Feng, Yuzhou; Zhang, Yu; Xie, Youliang; Shao, Yongjun; Tan, Huajie; Li, Hongbin; Lai, Chunkit. Ore-forming mechanism and physicochemical evolution of Gutaishan Au deposit, South China: Perspective from quartz geochemistry and fluid inclusions. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 119. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103382

 11.Maulana, Adi; Broecker, Michael; Dan, Wei. Petrogenesis and geochronology of Cenozoic intrusions in the Poboya and Sassak gold and copper districts in Western Sulawesi, Indonesia: Implications for the mineralization processes and magma sources. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 193. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104303

 12.Feng, Lin; An, Yanqing; Xu, Jianzhong; Li, Xiaofei; Jiang, Bin; Liao, Yuhong. Biochemical evolution of dissolved organic matter during snow metamorphism across the ablation season for a glacier on the central Tibetan Plateau. SCIENTIFIC REPORTS, 2020, 10(1). DOI: 10.1038/s41598-020-62851-w

 13.Cai, Yongfeng; Liu, Huichuan; Feng, Zuohai; Zhou, Yun; Liu, Xijun; Wang, Zilong; Ma, Liyan; Li, Zhenglin; Xu, Jifeng. Neoproterozoic active margin of the SW South China Block: Constraints from U-Pb ages, Sr-Nd isotopes and geochemical data for the gabbro and granodiorite along the Ailaoshan tectonic belt. LITHOS, 2020, 358. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105387

 14.Liu, Zhao; Bartoli, Omar; Tong, Laixi; Carvalho, Bruna Borges; Xu, Yi-Gang; Gianola, Omar; Li, Chao. Anatexis and metamorphic history of Permian pelitic granulites from the southern Chinese Altai: Constraints from petrology, melt inclusions and phase equilibria modelling. LITHOS, 2020, 360. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105432

 15.Li, Xiaohui; Zeng, Zhigang; Dan, Wei; Yang, Huixin; Wang, Xiaoyuan; Fang, Bowen; Li, Qiuli. Source lithology and crustal assimilation recorded in low delta O-18 olivine from Okinawa Trough, back-arc basin. LITHOS, 2020, 360. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105444

 16.Quan, Yi-Kang; Yang, De-Bin; Mu, Mao-Song; Hao, Le-Ran; Yang, Hao-Tian; Wang, An-Qi; Xu, Wen-Liang. Tectonic evolution of the northeastern North China Craton: Constraints from geochronology and Sr-Nd-Hf-O isotopic data from Late Triassic intrusive rocks on Liaodong Peninsula, NE China. LITHOS, 2020, 362. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105489

 17.Xu, Yang; Polat, Ali; Deng, Xin; Liu, Hao; Yang, Kun-Guang. The similar to 1.97 Ga dioritic block in the Hong'an Terrane, central China: syn-collisional alkaline magmatism at the northern margin of the Yangtze Block. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2020, 342. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105713

 18.Hu, Jun; Wang, He; Zhang, Liguo. A rare earth element and Nd isotopic investigation into the provenance and deposition of the Dahongliutan banded iron formation and associated carbonates, NW China: Implications on Neoproterozoic seawater compositions. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2020, 342. DOI: 10.1016/j.precamres.2020.105685

 19.Zeng, Xiao-Wen; Li, Qing-Qing; Chu, Chu; Ye, Wan-Lin; Yu, Shu; Ma, Huimin; Zeng, Xiao-Yun; Zhou, Yang; Yu, Hong-Yao; Hu, Li-Wen; Yang, Bo-Yi; Dong, Guang-Hui. Alternatives of perfluoroalkyl acids and hepatitis B virus surface antibody in adults: Isomers of C8 Health Project in China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 259. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113857

 20.Hu, Yongxia; Sun, Yuxin; Pei, Nancai; Zhang, Zaiwang; Li, Huawei; Wang, Weiwei; Xie, Jinli; Xu, Xiangrong; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Polybrominated diphenyl ethers and alternative halogenated flame retardants in mangrove plants from Futian National Nature Reserve of Shenzhen City, South China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 260. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114087

 21.Li, Bei-Bei; Hu, Li-Xin; Yang, Yuan-Yuan; Wang, Tuan-Tuan; Liu, Chongxuan; Ying, Guang-Guo. Contamination profiles and health risks of PFASs in groundwater of the Maozhou River basin. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 260. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.113996

 22.Chen, Ping; Ma, Yue; Kang, Mingliang; Shang, Chengming; Song, Yang; Xu, Fengqi; Wang, Ju; Song, Gang; Yang, Yongqiang. The redox behavior of uranium on Beishan granite: Effect of Fe2+ and Fe3+ content. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, 2020, 217. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2020.106208

 23.Hou, Lianhua; Ma, Weijiao; Luo, Xia; Tao, Shizhen; Guan, Ping; Liu, Jinzhong. Chemical structure changes of lacustrine Type-II kerogen under semi-open pyrolysis as investigated by solid-state C-13 NMR and FT-IR spectroscopy. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 116. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104348

 24.Liu, Xiang; Liu, Rui; Chen, Genwen; Luo, Xiaoen; Lu, Meiqu. Natural HgS nanoparticles in sulfide minerals from the Hetai goldfield. ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, 2020, 18(3): 941-947. DOI: 10.1007/s10311-020-00978-y

 25.Fan, Xingjun; Cao, Tao; Yu, Xufang; Wang, Yan; Xiao, Xin; Li, Feiyue; Xie, Yue; Ji, Wenchao; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. The evolutionary behavior of chromophoric brown carbon during ozone aging of fine particles from biomass burning. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2020, 20(8): 4593-4605. DOI: 10.5194/acp-20-4593-2020

 26.Wen, Xiaocui; Wang, Ying; Cheng, Pengfei; Liu, Dong; Ma, Siqi; Zhang, Chenrui; Liu, Tongxu; Tao, Liang. Surface charge properties of variable charge soils influenced by environmental factors. APPLIED CLAY SCIENCE, 2020, 189. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105522

 27.Sun, Tianlin; Wu, Cheng; Wu, Dui; Liu, Ben; Sun, Jia Yin; Mao, Xia; Yang, Honglong; Deng, Tao; Song, Lang; Li, Mei; Li, Yong Jie; Zhou, Zhen. Time-resolved black carbon aerosol vertical distribution measurements using a 356-m meteorological tower in Shenzhen. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 2020, 140(3-4): 1263-1276. DOI: 10.1007/s00704-020-03168-6

 28.Ajmal, Zeeshan; Usman, Muhammad; Anastopoulos, Ioannis; Qadeer, Abdul; Zhu, Runliang; Wakeel, Abdul; Dong, Renjie. Use of nano-/micro-magnetite for abatement of cadmium and lead contamination. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2020, 264. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110477

 29.Huang, Jie; Kang, Shichang; Yin, Runsheng; Lin, Mang; Guo, Junming; Ram, Kirpa; Li, Chaoliu; Sharma, Chhatra; Tripathee, Lekhendra; Sun, Shiwei; Wang, Feiyue. Decoupling Natural and Anthropogenic Mercury and Lead Transport from South Asia to the Himalayas. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(9): 5429-5436. DOI: 10.1021/acs.est.0c00429

 30.Wu, Dalei; Fei, Leilei; Zhang, Zhisheng; Zhang, Yiqiang; Li, Youping; Chan, Chuenyu; Wang, Xinming; Cen, Chaoping; Li, Pu; Yu, Lingwei. Environmental and Health Impacts of the Change in NMHCs Caused by the Usage of Clean Alternative Fuels for Vehicles. AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH, 2020, 20(5): 930-943. DOI: 10.4209/aaqr.2019.09.0459

 31.Xiao, Zhuo; Fuji, Nobuaki; Iidaka, Takashi; Gao, Yuan; Sun, Xinlei; Liu, Qi. Seismic Structure Beneath the Tibetan Plateau From Iterative Finite-Frequency Tomography Based on ChinArray: New Insights Into the Indo-Asian Collision. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(2). DOI: 10.1029/2019JB018344

 32.Ushioda, Masashi; Miyagi, Isoji; Suzuki, Toshihiro; Takahashi, Eiichi; Hoshizumi, Hideo. Preeruptive P-T Conditions and H2O Concentration of the Aso-4 Silicic End-Member Magma Based on High-Pressure Experiments. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(3). DOI: 10.1029/2019JB018481

 33.Guo, Peng; Ionov, Dmitri A.; Xu, Wen-Liang; Wang, Chun-Guang; Luan, Jin-Peng. Mantle and Recycled Oceanic Crustal Components in Mantle Xenoliths From Northeastern China and their Mantle Sources. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2020, 125(4). DOI: 10.1029/2019JB018232

 34.Yan, Haoyu; Long, Xiaoping; Li, Jie; Wang, Qiang; Wang, Xuan-Ce; Wu, Bin; Wang, Jingyu; Gou, Longlong. Miocene adakites in south Tibet: Partial melting of the thickened Lhasa juvenile mafic lower crust with the involvement of ancient Indian continental crust compositions. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(5-6): 1273-1290. DOI: 10.1130/B35239.1

 35.Gao, Feng; Wang, Yunpeng; Zhang, Yuanzhi. Evaluation of the Crosta method for the retrieval of water quality parameters from remote sensing data in the Pearl River estuary. WATER QUALITY RESEARCH JOURNAL OF CANADA, 2020, 55(2): 209-220. DOI: 10.2166/wqrj.2020.024

 36.Zhou, Yang; Wang, Zaihua; Pei, Chenglei; Li, Lei; Wu, Mengxi; Wu, Manman; Huang, Bo; Cheng, Chunlei; Li, Mei; Wang, Xinming; Zhou, Zhen. Source -oriented characterization of single particles from in -port ship emissions in Guangzhou, China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 724. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138179

 37.Li, Yu-Yan; He, Wei; Liu, Wen-Xiu; Yang, Bin; He, Qi-Shuang; Yang, Chen; Xu, Fu-Liu. Impacts of anthropogenic activities on spatial variations of phthalate esters in water and suspended particulate matter from China's lakes. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 724. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138281

 38.Ma, Weijiao; Hou, Lianhua; Luo, Xia; Liu, Jinzhong; Tao, Shizhen; Guan, Ping; Cai, Yuwen. Generation and expulsion process of the Chang 7 oil shale in the Ordos Basin based on temperature -based semi -open pyrolysis: Implications for in -situ conversion process. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2020, 190. DOI: 10.1016/j.petrol.2020.107035

 39.Mao, Wei; Zhong, Hong; Yang, Jiehua; Tang, Yanwen; Liu, Liang; Fu, Yazhou; Zhang, Xingchun; Sein, Kyaing; Aung, Soe Myint; Li, Jie; Zhang, Le. Combined Zircon, Molybdenite, and Cassiterite Geochronology and Cassiterite Geochemistry of the Kuntabin Tin-Tungsten Deposit in Myanmar. ECONOMIC GEOLOGY, 2020, 115(3): 603-625. DOI: 10.5382/econgeo.4713

 40.Lin ChiouTing; Chen Chen; Liu HaiYang. Boron prospecting based on boron cycling in subduction zone. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 5-12. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.02

 41.Wang JinRong; Zhang ZheKun; Ling MingXing; Lv XinBiao; Chen Bin. Early Jurassic rare metals mineralization in Nanling Region: A case of Daping granite porphyry in Southwest Fujian. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(1): 125-140. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.01.13

 

 

 公共支撑部

附件: