广州地化所SCI收录论文题录(2018.07.25-2018.08.29)

 

 第一完成单位论文16篇:

 1.Jiang, Longfei; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Song, Mengke; Sun, Yingtao; Zhang, Gan. Biphenyl-Metabolizing Microbial Community and a Functional Operon Revealed in E-Waste-Contaminated Soil. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(15): 8558-8567. DOI: 10.1021/acs.est.7b06647

 2.Liao, Wen; Wang, Guang; Li, Kaiming; Zhao, Wenbo. Change of Arsenic Speciation in Shellfish after Cooking and Gastrointestinal Digestion. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018, 66(29): 7805-7814. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b02441

 3.Gu, Wenjun; Cheng, Peng; Tang, Mingjin. Compilation and evaluation of gas phase diffusion coefficients of halogenated organic compounds. ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE, 2018, 5(7). DOI: 10.1098/rsos.171936;171936

 4.Wang, Qiang; Qin, Yan; Jia, Wanglu; Wang, Yunpeng; Zhang, Wenzheng; Peng, Ping'an. Density and viscosity of tight oil from Yanchang Formation, Ordos Basin, China and the geochemical controls. PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, 36(16): 1298-1304. DOI: 10.1080/10916466.2018.1471495

 5.Zhong, Yin; Wang, Heli; Yu, Zhiqiang; Geng, Xinhua; Chen, Chengyu; Li, Dan; Zhu, Xifen; Zheng, Huajun; Huang, Weilin; Fennell, Donna E.; Young, Lily Y.; Peng, Ping'an. Diastereoisomer-Specific Biotransformation of Hexabromocyclododecanes by a Mixed Culture Containing Dehalococcoides mccartyi Strain 195. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2018, 9. DOI: 10.3389/fmicb.2018.01713

 6.Liu, Yu; Luo, Xiao-Jun; Huang, Li-Qian; Tao, Lin; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Halogenated organic pollutants in aquatic, amphibious, and terrestrial organisms from an e-waste site: Habitat-dependent accumulation and maternal transfer in watersnake. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 241: 1063-1070. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.06.038

 7.Zhu, Zhaoyu; Dennell, Robin; Huang, Weiwen; Wu, Yi; Qiu, Shifan; Yang, Shixia; Rao, Zhiguo; Hou, Yamei; Xie, Jiubing; Han, Jiangwei; Ouyang, Tingping. Hominin occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2.1 million years ago. NATURE, 2018, 559(7715): 608+. DOI: 10.1038/s41586-018-0299-4

 8.Hu, Shujie; Zhang, Dainan; Xiong, Yongqiang; Yang, Yu; Ran, Yong. Nanopore-filling effect of phenanthrene sorption on modified black carbon. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 642: 1050-1059. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.115

 9.Wang, Yao-Ping; Zou, Yan-Rong; Zhan, Zhao-Wen; Lin, Xiao-Hui; Liang, Tian. Origin of natural gas in the Turpan-Hami Basin, NW China: Evidence from pyrolytic simulation experiment. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2018, 195: 238-249. DOI: 10.1016/j.coal.2018.06.007

 10.Lei, Chang; Yan, Bo; Chen, Tao; Xiao, Xian-Ming. Preparation and adsorption characteristics for heavy metals of active silicon adsorbent from leaching residue of lead-zinc tailings. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 25(21): 21233-21242. DOI: 10.1007/s11356-018-2194-9

 11.He, Quan-Fu; Ding, Xiang; Fu, Xiao-Xin; Zhang, Yu-Qing; Wang, Jun-Qi; Liu, Ye-Xin; Tang, Ming-Jin; Wang, Xin-Ming; Rudich, Yinon. Secondary Organic Aerosol Formation From Isoprene Epoxides in the Pearl River Delta, South China: IEPOX- and HMML-Derived Tracers. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2018, 123(13): 6999-7012. DOI: 10.1029/2017JD028242

 12.Zhao, Huifang; Tan, Dayong; Tian, Yu; He, Yunhong; Li, Yanchun; Li, Xiaodong; Yang, Ke; Chen, Bin; Xiao, Wansheng. Studies on Im-3-type KSbO3 using high pressure X-ray diffraction and Raman spectroscopy. HIGH PRESSURE RESEARCH, 2018, 38(3): 232-242. DOI: 10.1080/08957959.2018.1477941

 13.Sun MingDao; Xu YiGang; Chen HanLin. Subaqueous volcanism in the Paleo-Pacific Ocean based on Jurassic basaltic tuff and pillow basalt in the Raohe Complex, NE China. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2018, 61(8): 1042-1056. DOI: 10.1007/s11430-017-9154-0

 14.Liang, Yungan; Xu, Jianbing; Li, Wenwen; Cheng, Bin; Deng, Qian; Zhang, Haizu; Liao, Zewen. The geochemical characteristics of Tazhong crude oils from the Tarim Basin, northwestern China. ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, 2018, 36(4): 764-786. DOI: 10.1177/0144598717742969

 15.Wu, Liangliang; Fang, Xinyan; Ji, Shuhuan; Geng, Ansong. Thermal alteration of biomarkers in the presence of elemental sulfur and sulfur-bearing minerals during hydrous and anhydrous pyrolysis. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2018, 123: 74-89. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2018.06.010

 16.Liu, Weimin; Liao, Yuhong; Pan, Yinhua; Jiang, Bin; Zeng, Qing; Shi, Quan; Hsu, Chang Samuel. Use of ESI FT-ICR MS to investigate molecular transformation in simulated aerobic biodegradation of a sulfur-rich crude oil. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2018, 123: 17-26. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2018.06.003

 非第一完成单位论文19篇:

 1.Cao, Changqun; Cui, Can; Chen, Jun; Summons, Roger E.; Shen, Shuzhong; Zhang, Hua. A positive C-isotope excursion induced by sea-level fall in the middle Capitanian of South China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2018, 505: 305-316. DOI: 10.1016/j.palaeo.2018.06.010

 2.Jiang, Haoyu; Zhou, Renjun; Yang, Ying; Chen, Baowei; Cheng, Zhineng; Zhang, Mengdi; Li, Jun; Zhang, Gan; Zou, Shichun. Characterizing the antibiotic resistance genes in a river catchment: Influence of anthropogenic activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2018, 69: 125-132. DOI: 10.1016/j.jes.2017.08.009

 3.Turap, Yusan; Talifu, Dilinuer; Wang, Xinming; Aierken, Tuergong; Rekefu, Suwubinuer; Shen, Hao; Ding, Xiang; Maihemuti, Mailikezhati; Tursun, Yalkunjan; Liu, Wei. Concentration characteristics, source apportionment, and oxidative damage of PM2.5-bound PAHs in petrochemical region in Xinjiang, NW China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 25(23): 22629-22640. DOI: 10.1007/s11356-018-2082-3

 4.Shi, Wen Jun; Jiang, Yu-Xia; Huang, Guo-Yong; Zhao, Jian-Liang; Zhang, Jin-Na; Liu, You-Sheng; Xie, Ling -Tian; Ying, Guang-Guo. Dydrogesterone Causes Male Bias and Accelerates Sperm Maturation in Zebrafish (Danio rerio). ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(15): 8903-8911. DOI: 10.1021/acs.est.8b02556

 5.Jiang, Haoyu; Zhou, Renjun; Zhang, Mengdi; Cheng, Zhineng; Li, Jun; Zhang, Gan; Chen, Baowei; Zou, Shichun; Yang, Ying. Exploring the differences of antibiotic resistance genes profiles between river surface water and sediments using metagenomic approach. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018, 161: 64-69. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.05.044

 6.Deng, Lihuan; Jia, Guodong. High-relief topography of the Nima basin in central Tibetan Plateau during the mid-Cenozoic time. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 493: 199-209. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2018.05.041

 7.Dong, Faqin; Zhu, Jianxi; Yu, Siwang; Bian, Liang. Interface effect of ultrafine mineral particles and microorganisms. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 25(23): 22323-22327. DOI: 10.1007/s11356-018-2775-7

 8.Bektemirova, Tursunai; Bakirov, Apas; Hu, Ruizhong; He, Hongping; Cai, Yuanfeng; Tan, Wei; Chen, Aiqing. MINERALOGICAL EVOLUTION OF THE PALEOGENE FORMATIONS IN THE KYZYLTOKOY BASIN, KYRGYZSTAN: IMPLICATIONS FOR THE FORMATION OF GLAUCONITE. CLAYS AND CLAY MINERALS, 2018, 66(1): 43-60. DOI: 10.1346/CCMN.2018.064086

 9.Jie, Shanshan; Lin, Xiu; Chen, Qingze; Zhu, Runliang; Zhang, Liyun; Zhang, Bingsen; Liu, Zhigang. Montmorillonite-assisted synthesis of cobalt-nitrogen-doped carbon nanosheets for high-performance selective oxidation of alkyl aromatics. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2018, 456: 951-958. DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.06.109

 10.Sun, Runxia; Sun, Yue; Li, Qing X.; Zheng, Xiaobo; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments and marine organisms: Implications of anthropogenic effects on the coastal environment. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 640: 264-272. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.320

 11.Yuan, Qi; Lai, Senchao; Song, Junwei; Ding, Xiang; Zheng, Lishan; Wang, Xinming; Zhao, Yan; Zheng, Junyu; Yue, Dingli; Zhong, Liuju; Niu, Xiaojun; Zhang, Yingyi. Seasonal cycles of secondary organic aerosol tracers in rural Guangzhou, Southern China: The importance of atmospheric oxidants. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 240: 884-893. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.05.009

 12.Li, Qilu; Cheng, Xianghui; Cui, Yanrui; Sun, Jianhui; Li, Jun; Zhang, Gan. Short- and medium-chain chlorinated paraffins in the Henan section of the Yellow River: Occurrences, fates, and fluxes. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 640: 1312-1319. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.344

 13.Das, Ranjit; Li, Guiying; Mai, Bixian; An, Taicheng. Spore cells from BPA degrading bacteria Bacillus sp GZB displaying high laccase activity and stability for BPA degradation. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 640: 798-806. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.379

 14.Zeng, Yun-Chuan; Chen, Qin; Xu, Ji-Feng; Chen, Jian-Lin; Huang, Feng; Yu, Hong-Xia; Zhao, Pei-Pei. Petrogenesis and geodynamic significance of Neoproterozoic (similar to 925 Ma) high-Fe-Ti gabbros of the RenTso ophiolite, Lhasa Terrane, central Tibet. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2018, 314: 160-169. DOI: 10.1016/j.precamres.2018.06.005

 15.Liu, Tengyu; Wang, Zhaoyi; Wang, Xinming; Chan, Chak K.. Primary and secondary organic aerosol from heated cooking oil emissions. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2018, 18(15): 11363-11374. DOI: 10.5194/acp-18-11363-2018

 16.Fang, Jidun; Wu, Fengchang; Xiong, Yongqiang; Li, Fasheng; Yang, Hongjun; Wang, Shuping; Xie, Yan. Sources of organic matter in the surface sediments from Lake Sihailongwan Maar and Lake Zhanjiang Maar (Lake Huguangyan Maar) in China. LIMNOLOGICA, 2018, 69: 18-23. DOI: 10.1016/j.limno.2017.08.004

 17.Zhang, Yu; Liao, Hong; Ding, Xiang; Jo, Duseong; Li, Ke. Implications of RCP emissions on future concentration and direct radiative forcing of secondary organic aerosol over China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 640: 1187-1204. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.274

 18.Riaz, Ghazala; Tabinda, Amtul Bari; Kashif, Muhammad; Yasar, Abdullah; Mahmood, Adeel; Rasheed, Rizwan; Khan, Muhammad Imran; Iqbal, Javed; Siddique, Sidra; Mahfooz, Yusra. Monitoring and spatiotemporal variations of pyrethroid insecticides in surface water, sediment, and fish of the river Chenab Pakistan. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, 25(23): 22584-22597. DOI: 10.1007/s11356-018-1963-9

 19.Hu, Qihou; Xie, Zhouqing; Wang, Xinming; Kang, Hui; Zhang, Yuqing; Ding, Xiang; Zhang, Pengfei. Monocarboxylic and dicarboxylic acids over oceans from the East China Sea to the Arctic Ocean: Roles of ocean emissions, continental input and secondary formation. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018, 640: 284-292. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.311

 

 

 

公共支撑部

附件: