广州地化所SCI收录论文题录(2019.01.01-2019.01.28)

  

第一完成单位论文20篇: 
       1.Yadav, Ishwar Chandra; Devi, Ningombam Linthoingambi; Singh, Vipin Kumar; Li, Jun; Zhang, Gan. Measurement of legacy and emerging flame retardants in indoor dust from a rural village (Kopawa) in Nepal: Implication for source apportionment and health risk assessment. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 168: 304-314. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.089
       2.Liu, Dayong; Li, Hengchao; Zhang, Can; Wang, Qingtao; Peng, Ping'an. Experimental investigation of pore development of the Chang 7 member shale in the Ordos basin under semi-closed high-pressure pyrolysis. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 99: 17-26. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2018.08.014
       3.Zhang, Guohua; Peng, Long; Lian, Xiufeng; Lin, Qinhao; Bi, Xinhui; Chen, Duohong; Li, Mei; Li, Lei; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. An Improved Absorption Angstrom Exponent (AAE)-Based Method for Evaluating the Contribution of Light Absorption from Brown Carbon with a High-Time Resolution. AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH, 2019, 19(1): 15-24. DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0566
       4.Liao, Wen; Wang, Guang; Li, Kaiming; Zhao, Wenbo; Wu, Ye. Effect of Cooking on Speciation and In Vitro Bioaccessibility of Hg and As from Rice, Using Ordinary and Pressure Cookers. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 2019, 187(1): 329-339. DOI: 10.1007/s12011-018-1345-7
       5.Zhan, Zhao-Wen; Lin, Xiao-Hui; Zou, Yan-Rong; Li, Zheng; Wang, Dayang; Liu, Chao; Peng, Ping'an. Chemometric differentiation of crude oil families in the southern Dongying Depression, Bohai Bay Basin, China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2019, 127: 37-49. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2018.11.004
       6.Liu, Xingcheng; Matsukage, Kyoko N.; Nishihara, Yu; Suzuki, Toshihiro; Takahashi, Eiichi. Stability of the hydrous phases of Al-rich phase D and Al-rich phase H in deep subducted oceanic crust. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(1): 64-72. DOI: 10.2138/am-2019-6559
       7.Wang, Ce; Liang, Xinquan; Foster, David A.; Tong, Chuanxin; Liu, Ping; Liang, Xirong; Zhang, Le. Linking source and sink: Detrital zircon provenance record of drainage systems in Vietnam and the Yinggehai-Song Hong Basin, South China Sea. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2019, 131(1-2): 191-204. DOI: 10.1130/B32007.1
       8.Song, Jianzhong; Zhu, Mengbo; Wei, Siye; Peng, Ping'an; Ren, Man. Abundance and C-14-based source assessment of carbonaceous materials in PM2.5 aerosols in Guangzhou, South China. ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2019, 10(1): 313-320. DOI: 10.1016/j.apr.2018.09.003
       9.Li, Ying; Wei, Gaoling; Zhang, Caihua; Liang, Xiaoliang; Chu, Wei; He, Hongping; Stucki, Joseph W.; Ma, Lingya; Lin, Xiaoju; Zhu, Jianxi. Remarkable effect of Co substitution in magnetite on the reduction removal of Cr(VI) coupled with aqueous Fe(II): Improvement mechanism and Cr fate. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 656: 400-408. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.344
       10.Deng, Liangliang; Du, Peixin; Yu, Wenbin; Yuan, Peng; Annabi-Bergaya, Faiza; Liu, Dong; Zhou, Junming. Novel hierarchically porous allophane/diatomite nanocomposite for benzene adsorption. APPLIED CLAY SCIENCE, 2019, 168: 155-163. DOI: 10.1016/j.clay.2018.11.007
       11.Bu, Hongling; Liu, Dong; Yuan, Peng; Zhou, Xiang; Liu, Hongmei; Du, Peixin. Ethylene glycol monoethyl ether (EGME) adsorption by organic matter (OM)-clay complexes: Dependence on the OM Type. APPLIED CLAY SCIENCE, 2019, 168: 340-347. DOI: 10.1016/j.clay.2018.11.026
       12.Zhou, Wentao; Mekic, Majda; Liu, Jiangping; Loisel, Gwendal; Jin, Biao; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Ionic strength effects on the photochemical degradation of acetosyringone in atmospheric deliquescent aerosol particles. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 198: 83-88. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.10.047
       13.Zhang, Xiangyun; Li, Jun; Mo, Yangzhi; Shen, Chengde; Ding, Ping; Wang, Ning; Zhu, Sanyuan; Cheng, Zhineng; He, Jiazhuo; Tian, Yankuan; Gao, Shutao; Zhou, Qin; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Zhang, Gan. Isolation and radiocarbon analysis of elemental carbon in atmospheric aerosols using hydropyrolysis. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2019, 198: 381-386. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.11.005
       14.Deng, Yangfan; Levandowski, Will. Lithospheric Alteration, Intraplate Crustal Deformation, and Topography in Eastern China. TECTONICS, 2018, 37(11): 4120-4134. DOI: 10.1029/2018TC005079
       15.Li Qianzhen; Yao Junming; Zhang Rongqing. Cassiterite U-Pb Date of the Yangbin Porphyry Tin Deposit in Zhejiang and its Geological Significance. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2018, 92(6): 2454-2456. DOI: 10.1111/1755-6724.13747
       16.Cheng, Bin; Liang, Yungan; Xu, Jianbing; Deng, Qian; Wei, Zhiwei; Faboya, Oluwabamise L.; Liao, Zewen. Remarkable Fractionation of the Hydrogen Isotope (delta D) of Hydrocarbon during the Fast Aromatization Process: Insights from the Pyrolysis Experiments of n-Butylcyclohexane. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2018, 2(12): 1240-1248. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.8b00111
       17.Liu, Liang; Morgan, Jason P.; Xu, Yigang; Menzies, Martin. Craton Destruction 1: Cratonic Keel Delamination Along a Weak Midlithospheric Discontinuity Layer. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2018, 123(11): 10040-10068. DOI: 10.1029/2017JB015372
       18.Wu, Ya-Dong; Ren, Zhong-Yuan; Handler, Monica R.; Zhang, Le; Qian, Sheng-Ping; Xu, Yi-Gang; Wang, Christina Yan; Wang, Yu; Chen, Lin-Li. Melt Diversity and Magmatic Evolution in the Dali Picrites, Emeishan Large Igneous Province. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2018, 123(11): 9635-9657. DOI: 10.1029/2018JB015495
        19.Wang, Minghui; Chen, Tao; Yan, Bo; Li, Lili; Xu, Damao; Xiao, Xianming. Characterization of the Adsorption of Cu (II) from Aqueous Solutions onto Pyrolytic Sludge-Derived Adsorbents. WATER, 2018, 10(12): 1816. DOI: 10.3390/w10121816
       20.Xu, Chao; Wang, Yunpeng; Li, Lili; Wang, Peng. Spatiotemporal Trajectory of China's Provincial Energy Efficiency and Implications on the Route of Economic Transformation. SUSTAINABILITY, 2018, 10(12): 4582. DOI: 10.3390/su10124582

非第一完成单位论文20篇:
       1.Lu, Jianglin; Ma, Li; Cheng, Chunlei; Pei, Chenglei; Chan, Chak K.; Bi, Xinhui; Qin, Yiming; Tan, Haobo; Zhou, Jingbo; Chen, Mubai; Li, Lei; Huang, Bo; Li, Mei; Zhou, Zhen. Real time analysis of lead-containing atmospheric particles in Guangzhou during wintertime using single particle aerosol mass spectrometry. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 168: 53-63. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.006
        2.Cai, Li-Mei; Wang, Qiu-Shuang; Wen, Han-Hui; Luo, Jie; Wang, Shuo. Heavy metals in agricultural soils from a typical township in Guangdong Province, China: Occurrences and spatial distribution. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 168: 184-191. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.10.092
        3.Zhang, Peng-Fei; Zhou, Mei-Fu; Robinso, Paul T.; Pearce, Julian A.; Malpas, John; Liu, Qiong-Ying; Xia, Xiao-Ping. Evolution of nascent mantle wedges during subduction initiation: Li-O isotopic evidence from the Luobusa ophiolite, Tibet. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 245: 35-58. DOI: 10.1016/j.gca.2018.09.037
       4.Clark, Tara R.; Chen, Xuefei; Leonard, Nicole D.; Liu, Faye; Guo, Yangrui; Zeng, Ti; Wei, Gangjian; Zhao, Jian-xin. Episodic coral growth in China's subtropical    coral communities linked to broad-scale climatic change. GEOLOGY, 2019, 47(1): 79-82. DOI: 10.1130/G45278.1
       5.Shen, Shu-Zhong; Ramezani, Jahandar; Chen, Jun; Cao, Chang-Qun; Erwin, Douglas H.; Zhang, Hua; Xiang, Lei; Schoepfer, Shane D.; Henderson, Charles M.; Zheng, Quan-Feng; Bowring, Samuel A.; Wang, Yue; Li, Xian-Hua; Wang, Xiang-Dong; Yuan, Dong-Xun; Zhang, Yi-Chun; Mu, Lin; Wang, Jun; Wu, Ya-Sheng. A sudden end-Permian mass extinction in South China. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2019, 131(1-2): 205-223. DOI: 10.1130/B31909.1
       6.Rao, Zhiguo; Huang, Chao; Xie, Luhua; Shi, Fuxi; Zhao, Yan; Cao, Jiantao; Gou, Xiaohua; Chen, Jianhui; Chen, Fahu. Long-term summer warming trend during the Holocene in central Asia indicated by alpine peat alpha-cellulose delta C-13 record. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2019, 203: 56-67. DOI: 10.1016/j.quascirev.2018.11.010
       7.Wang, Shuo; Cai, Li-Mei; Wen, Han-Hui; Luo, Jie; Wang, Qiu-Shuang; Liu, Xie. Spatial distribution and source apportionment of heavy metals in soil from a typical county-level city of Guangdong Province, China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 655: 92-101. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.244
       8.Shen, Shuzhong; Zhang, Hua; Zhang, Yichun; Yuan, Dongxun; Chen, Bo; He, Weihong; Mu, Lin; Lin, Wei; Wang, Wenqian; Chen, Jun; Wu, Qiong; Cao, Changqun; Wang, Yue; Wang, Xiangdong. Permian integrative stratigraphy and timescale of China. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2019, 62(1): 154-188. DOI: 10.1007/s11430-017-9228-4
       9.Huang, Qiang; Chen, Jiubin; Huang, Weilin; Reinfelder, John R.; Fu, Pingqing; Yuan, Shengliu; Wang, Zhongwei; Yuan, Wei; Cai, Hongming; Ren, Hong; Sun, Yele; He, Li. Diel variation in mercury stable isotope ratios records photoreduction of PM2.5-bound mercury. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(1): 315-325. DOI: 10.5194/acp-19-315-2019
       10.Ezzatahmadi, Naeim; Millar, Graeme J.; Ayoko, Godwin A.; Zhu, Jianxi; Zhu, Runliang; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Xi, Yunfei. Degradation of 2,4-dichlorophenol using palygorskite-supported bimetallic Fe/Ni nanocomposite as a heterogeneous catalyst. APPLIED CLAY SCIENCE, 2019, 168: 276-286. DOI: 10.1016/j.clay.2018.11.030
       11.Wu, Chung-Che; Shen, Chuan-Chou; Lo, Li; Hsin, Yi-Chia; Yu, Kefu; Chang, Ching-Chih; Doan Dinh Lam; Chou, Yu-Min; Liu, Yi; Pallister, John; Song, Sheng-Rong; Chiang, Hong-Wei; Burr, George S.. Pinatubo Volcanic Eruption Exacerbated an Abrupt Coral Mortality Event in 1991 Summer. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2018, 45(22): 12396-12402. DOI: 10.1029/2018GL079529
       12.Fruh-Green, Gretchen L.; Orcutt, Beth N.; Roumejon, Stephane; Lilley, Marvin D.; Morono, Yuki; Cotterill, Carol; Green, Sophie; Escartin, Javier; John, Barbara E.; McCaig, Andrew M.; Cannat, Mathilde; Menez, Benedicte; Schwarzenbach, Esther M.; Williams, Morgan J.; Morgan, Sally; Lang, Susan Q.; Schrenk, Matthew O.; Brazelton, William J.; Akizawa, Norikatsu; Boschi, Chiara; Dunkel, Kristina G.; Quemeneur, Marianne; Whattam, Scott A.; Mayhew, Lisa; Harris, Michelle; Bayrakci, Gaye; Behrmann, Jan-Hinrich; Herrero-Bervera, Emilio; Hesse, Kirsten; Liu, Hai-Quan; Ratnayake, Amila Sandaruwan; Twing, Katrina; Weis, Dominique; Zhao, Rui; Bilenker, Laura. Magmatism, serpentinization and life: Insights through drilling the Atlantis Massif (IODP Expedition 357). LITHOS, 2018, 323: 137-155. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.09.012
       13.Tran Thien Khanh; Lee, Rong-Jer; Kilmartin, Paul A.; Khan, Md. Asaduzzaman; Khorram, Mandi Safaei; Tamm, Tarmo; Kiefer, Rudolf. Actuation increase in polypyrrole bilayer by photo-activated dopants. SYNTHETIC METALS, 2018, 246: 57-63. DOI: 10.1016/j.synthmet.2018.10.001
       14.Wang, Sai; Wang, Tuan-Tuan; Tang, Jin-Peng; Wang, Lin; Yang, Yang; Lin, Hsing-Juh; Chang, Hao-Yen; Zhou, Xing-An; Li, Xing; Wang, Ming. Longitudinal variation in fish prey utilization, trophic guilds, and indicator species along a large subtropical river, China. ECOLOGY AND EVOLUTION, 2018, 8(23): 11467-11483. DOI: 10.1002/ece3.4577
       15.Yang, T. N.; Chen, J. L.; Liang, M. J.; Xin, D.; Aghazadeh, M.; Hou, Z. Q.; Zhang, H. R.. Two plutonic complexes of the Sanandaj-Sirjan magmatic -metamorphic belt record Jurassic to Early Cretaceous subduction of an old Neotethys beneath the Iran microplate. GONDWANA RESEARCH, 2018, 62: 246-268. DOI: 10.1016/j.gr.2018.03.016
       16.Zhang, Hongrui; Chen, Jianlin; Yang, Tiannan; Hou, Zengqian; Aghazadeh, Mehraj. Jurassic granitoids in the northwestern Sanandaj Sirjan Zone: Evolving magmatism in response to the development of a Neo-Tethyan slab window. GONDWANA RESEARCH, 2018, 62: 269-286. DOI: 10.1016/j.gr.2018.01.012
       17.Zhang, Chuanlun; Peng, Ping'an; Zhao, Meixun; Xie, Shucheng; Chen, Jianfang; Liu, Weiguo. Bio-Organic Geochemistry research in China: Advances, opportunities and challenges. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2018, 61(12): 1775-1780. DOI: 10.1007/s11430-018-9302-2
       18.Shu, Chutian; Long, Xiaoping; Yin, Changqing; Yuan, Chao; Wang, Qiang; He, Xiaolan; Zhao, Bingshuang; Huang, Zongying. Continental crust growth induced by slab breakoff in collisional orogens: Evidence from the Eocene Gangdese granitoids and their mafic enclaves, South Tibet. GONDWANA RESEARCH, 2018, 64: 35-49. DOI: 10.1016/j.gr.2018.06.004
       19.Liu, Liang; Morgan, Jason P.; Xu, Yigang; Menzies, Martin. Craton Destruction 2: Evolution of Cratonic Lithosphere After a Rapid Keel Delamination Event. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2018, 123(11): 10069-10090. DOI: 10.1029/2017JB015374
       20.Zhao, Lulu; Hong, Hanlie; Liu, Jiacheng; Fang, Qian; Yao, Yuzeng; Tan, Wei; Yin, Ke; Wang, Chaowen; Chen, Mi; Algeo, Thomas J.. Assessing the utility of visible-to-shortwave infrared reflectance spectroscopy for analysis of soil weathering intensity and paleoclimate reconstruction. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2018, 512: 80-94. DOI: 10.1016/j.palaeo.2017.07.007

公共支撑部

附件: